MH LuxV Luxemburgu sa 11. júna po vyše roku a pol uskutočnilo fyzické rokovanie ministrov Rady Európskej únie (REÚ) pre energetiku.Jeho hlavnou témou bola revízia európskeho Nariadenia o transeurópskej energetickej infraštruktúre.

Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek (na fotografii). Ministri sa po náročnej a intenzívnej diskusii dohodli na podobe všeobecného smerovania REÚ.
Táto dôležitá dohoda umožní začať na jeseň rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť finálnu dohodu. Štátny tajomník rezortu hospodárstva vo svojom vystúpení vyzdvihol doterajší prínos európskej podpory pre rozvoj cezhraničnej energetickej infraštruktúry, ktorá napomohla realizácii viacerých dôležitých energetických projektov aj na Slovensku. S ohľadom na potrebu podporných nástrojov EÚ pre dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality pripomenul dôležitosť budúceho využívania plynárenskej infraštruktúry prostredníctvom jej postupnej úpravy na primiešavanie vodíka a ďalších nízkouhlíkových plynov. „Takéto projekty predstavujú nákladovo najefektívnejšie riešenie na dekarbonizáciu energetického systému,“ uviedol K. Galek.
Diskutovaná bola aj téma taxonómie udržateľných financií v kontexte energetiky. Slovensko zdôraznilo potrebu efektívneho využívania všetkých nízkouhlíkových technológií v duchu technologickej neutrality pre dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov EÚ. K. Galek tiež absolvoval bilaterálne rokovania s českou delegáciou o taxonómii a rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a s maďarskou delegáciou o programe ich nadchádzajúceho predsedníctva vo V4. Pred rokovaním REÚ sa uskutočnilo aj tradičné koordinačné rokovanie ministrov V4.

Text: Tibor Šuľa podľa MH SR
Foto: MH SR