Kontajnerová dopravaSlovenský export sa medziročne zdvojnásobil a prekonal aj predkovidovú úroveň. Vývoz tovaru v apríli vzrástol oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 101,9 % a dovoz o 73 %.

Vysoké rasty ovplyvnila nízka porovnávajúca základňa, keďže v apríli 2020 počas prvej vlny pandémie firmy v dôsledku opatrení obmedzili, či prerušili výrobu. Uviedol Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Aktuálna hodnota vývozu je o desatinu a dovezeného tovaru o dvadsatinu vyššia ako v predkovidovom období v apríl 2019. Tento rok rasty nielenže prekonali vlaňajší aprílový prepad (exportu o 45,5 % a dovozu o 39,2 %), ale rastom ho aj prevýšili.
Celkový vývoz tovaru dosiahol v apríli hodnotu 7,2 mld. eur a celkový dovoz tovaru sa zvýšil na 7,0 mld. eur. Rekordné hodnoty z minulého mesiaca, kedy vyvezený aj dovezený tovar dosiahol najvyššiu hodnotu za posledné desaťročie, však neprekročili.
Saldo zahraničného obchodu bolo v apríli aktívne a predstavovalo 201,3 mil. eur. Aj keď je najnižšie v tomto roku, stále je výrazne lepšie ako pred rokom, kedy bola bilancia pasívna - 482,2 mil. eur. Hodnota dovezeného tovaru prevyšovala hodnotu vyvezeného tovaru aj v apríli 2019, a to o 106,9 mil. eur. Medziročný nárast exportu až o 146,4 % zaznamenali stroje a prepravné zariadenia .U nich vzrástol aj dovoz o 115 %.
„Celkový vývoz tovaru sa za január až apríl medziročne zvýšil o 28 % na 29,4 mld. eur a celkový dovoz o 18,5 % na 27,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v sume 1,5 mld. eur. Vývoz do členských štátov EÚ v januári až apríli oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástol o 26,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,5 % a medziročne vzrástol o 22,3 %,“ konštatoval ŠÚ SR.
Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 35,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 21,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,5 % a medziročne klesol o 11,5 %.
Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 64,8 % na celkovom vývoze a 51,2 % na celkovom dovoze.
V apríli sa zo Slovenska vyviezol tovar za 7 244,8 mil. eur, pri medziročnom raste o 97,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 71,4 % na 7 039,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 205,6 mil. eur, spresnil ŠÚ SR.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív