Zamestnanosť v priemysle na SlovenkuHrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol o 0,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,5 % a medzimesačne znížil o 1,8 %.

V prvom štvrťroku tohto roka sa vytvoril HDP v objeme 21,7 mld. eur, čo predstavuje medziročne nárast o jedno percento. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Medziročný vývoj pridanej hodnoty prelomil klesajúci trend do mierne rastúceho a naznačil tak postupný návrat k rastovému trendu pred pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom. Podľa ŠÚ SR zvýšená aktivita sa podobne ako v závere vlaňajšieho roka prejavila v odvetviach priemyslu, pričom kľúčovú úlohu zohráva výroba automobilov. Výrazne kladné saldo zahraničného obchodu bolo ťahané najmä zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov a významne tak prispieva k postupnému návratu do normálu. Mierny rast pridanej hodnoty bol naďalej tlmený domácim dopytom, predovšetkým konečnou spotrebou domácností ako dôsledku pandemických opatrení a zvýšenej nákupnej opatrnosti domácností.
V sledovanom období pracovalo vyše 2,36 mil. osôb. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 sa znížila o 2,5 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť sa znížila oproti prvému štvrťroku vlaňajška o 2,8 % a oproti štvrtému štvrťroku 2020 o 1,1 %.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív