digitalizacia novaAkčný plán pre digitalizáciu Slovenska prijala 12. mája vláda SR. Jeho cieľom je posunúť krajinu v digitálnej ekonomike na európsku úroveň.

K hlavným cieľom akčného plánu patria okrem iných zásadne zvýšiť využívanie širokopásmového pripojenia a prekonať priemer EÚ v pokrytí pripojením s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s, stať sa lídrom v pripravenosti na zavedenie sietí 5G budovaním optických sietí
Vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá zodpovedá aj za digitalizáciu, uviedla: „Akčný plán je dobrým východiskom pre to, aby sme dobehli, čo sa roky zanedbávalo. Viaceré navrhované opatrenia sme už rozbehli a sú napríklad súčasťou reforiem v rámci Plánu obnovy. Slovensko má potenciál do piatich rokov sa priblížiť k najúspešnejším európskym štátom. Digitalizácia a inovácie prinesú ľuďom nové a lepšie platené pracovné miesta a vyššiu kvalitu života.“
Podľa V. Remišovej v uplynulých rokoch Slovensko neskončilo v európskom Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) práve na lichotivom mieste. Niekoľko rokov za sebou sa umiestnilo okolo 20. priečky. Vlani, kedy sa hodnotili údaje za roky 2018 a 2019, obsadilo 22. miesto „V oblasti digitalizácie a informatizácie SR síce robilo pokroky, ale tie doteraz nestačili držať krok s rýchlosťou akou napredujú najvyspelejšie európske štáty,“ konštatovala V Remišová. Ďalej zdôraznila, že cieľom schválenej stratégie je v priebehu piatich rokov posunúť Slovensko do stredu rebríčka DESI.
Európska komisia od roku 2015 každoročne monitoruje pokrok a úroveň rozvoja digitálnej konkurencieschopnosti v jednotlivých členských štátoch. Index DESI je jedným z kľúčových parametrov posudzovania konkurencieschopnosti a reformnej úspešnosti členských štátov Európskej únie.

 

Text: Tibor Šuľa

Foto: archív