Električky KošiceK vyššiemu komfortu a atraktívnosti cestovania hromadnou dopravou v Košiciach prispejú nové električky za vyše 25 miliónov eur.


„Ak chceme dosiahnuť, aby čoraz viac ľudí miesto áut využívalo verejnú dopravu, musíme im ponúknuť kvalitnú a spoľahlivú alternatívu. K zlepšeniu života v Košiciach teraz prispeje desať nových električiek, ktorých nákup bude financovaný z eurofondov,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej ministerstvo plní úlohu koordinátora eurofondov. Vyhlasovateľom vyzvania z operačného programu Integrovaná infraštruktúra bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Oprávneným žiadateľom o európske zdroje je v tomto prípade Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Prostriedky z eurofondov vo výške 25,3 milióna eur sú určené na financovanie druhej časti projektu Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach.
Vďaka eurofondom nahradí električky na hranici životnosti v košickej hromadnej doprave desať nových obojsmerných moderných vozidiel. Výrazne sa tak znížia vibrácie a úroveň hluku, čo prispeje k lepšej kvalite života v okolí tratí. Nové električky budú nízkopodlažné a uľahčia a zrýchlia tiež nástup a výstup cestujúcim so zhoršenou pohyblivosťou, ale napríklad aj s kočíkom. Súbežne so zvýšením plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti prinesie tiež nižšiu spotrebu trakčnej energie.
„Verejná osobná doprava je jednou z oblastí, v ktorej Slovensku výraznou mierou pomáhajú financie z európskych zdrojov. Obnova vozidlového parku a investície do dopravnej infraštruktúry v slovenských mestách budú pokračovať,“ dodala ministerka investícií Remišová.

 

Text: Tibor Šuľa podľa MIRRI
Foto: DPMK