eurofondy SRTakmer 26 miliónov eur je určených na výskumno-vývojové projekty so známkou excelentnosti za kvalitu. Finančná podpora z operačného programu Integrovaná infraštruktúra môže byť až 2,5 milióna eur na projekt.


„Podpora kvalitných inovatívnych projektov je pre nás prioritou. Známku Seal of Excellence doteraz získali takmer tri desiatky slovenských projektov, ktoré majú vysoký inovačný potenciál a uplatnenie môžu nájsť nielen na slovenskom, ale aj na globálnom trhu,“ uviedla vicepremierka Veroniky Remišová, ktorej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní úlohu koordinátora eurofondov.
O financie sa môžu uchádzať projekty, ktoré po 1. januári 2018 získali, vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť, známku excelentnosti za kvalitu – Seal of Excellence v rámci programu Horizont 2020. Ďalšou podmienkou je, že predkladané projekty neboli finančne podporené z programu Horizont 2020, ktorý priamo riadi Európska komisia.
Žiadať o príspevok môžu podávať fyzické alebo právnické osoby, a to mikro, malé a stredné podniky. Na celoslovenskú výzvu, ktorá sa nevzťahuje Bratislavský kraj, ide z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 12,8 milióna eur. Vo výzve určenej len pre bratislavský kraj je celkovo z európskych zdrojov vyčlenených 13 miliónov eur. „Práve v bratislavskom kraji sídli viac ako polovica všetkých vedecko-výskumných kapacít Slovenska,“ upozornila V. Remišová.
Medzi podmienky, ktoré musia spĺňať predložené projekty patrí aj to, že realizácia hlavnej aktivity projektu sa musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.
Známku Seal of Excellence doteraz získali slovenské firmy za projekty ako napríklad: vývoj platformy na finančnú analýzu pre investorov, nabíjacie stanice pre elektromobily, inovatívny systém plazmového vŕtania, inteligentné parkovanie, vysoko výkonný procesorový čip, atď.
„Slovensko potrebuje vlastné inovácie, ktoré našim firmám zabezpečia konkurencieschopnosť a budú prínosom pre slovenskú ekonomiku. Preto budeme v podpore takýchto projektov pokračovať,“ dodala vicepremiérka Remišová.

 

Text: Tibor Šuľa
Foto: archív