euroDiskusia o digitálnom eure alebo finalizácia projektu bankovej únie. Aj to boli témy dnešného rokovania ministrov financií štátov eurozóny, teda takzvanej Euroskupiny. Na videokonferencii sa prvýkrát od svojho nástupu do funkcie zúčastnil aj podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič.Ministri financií hovorili o insolvenčných rámcoch, návrhu Európskej centrálnej banky pre vznik digitálneho eura, no hlavnou témou dnešného rokovania bola diskusia o dokončení „projektu“ bankovej únie. Minister financií Igor Matovič vyjadril celému procesu podporu, no zároveň upozornil na potrebu ďalšieho znižovania rizík vo finančnom sektore a zachovávania stability bankového sektora aj v malých krajinách. Ide najmä o riziká v prípade pokroku v integrácii bankových trhov.

Rokovací deň pokračoval videokonferenciou ministrov financií EÚ vo formáte ECOFIN, počas ktorej sa venovali témam kapitálových trhov, aktuálnej hospodárskej situácii či budúcnosti európskej architektúry pre rozvoj. Ministri by mali hovorili aj o pláne obnovy a jeho financovaní.

 

Text: Tibor Šuľa podľa MF SR
Foto: archív