EU a ČR zastavaOn-line veřejnou debatu k Národnímu plánu obnovy (NPO) uspořádalo ve 15. dubna Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). Plán představili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a náměstkyně pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Nechyběli zástupci zaměstnavatelů, odborů, samospráv či univerzit. On-line akce se zúčastnilo na dvě stě lidí.
„Je to poctivě připravený plán, není to lití do betonu, investujeme do chytrých řešení a technologií. Chceme být zemí založenou na inovacích,“ uvedl K. Havlíček.
„Cílem NPO je zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života. Najít by se v něm měl každý, je pro nás všechny,“ řekla S. Jirotková a dodala: „Předpokládáme, že v mezirezortním připomínkovém řízení, které potrvá do 23. dubna, plán ještě dozná změn.“ NPO poté projedná vláda a následně bude odeslán Evropské komisi a Radě EU.
„Děkuji MPO ČR, je mi jasné, že příprava NPO nebyla jednoduchá, nelze vyjít vstříc všem. Věřím, že ve spolupráci budeme pokračovat a že se ještě podaří některé naše návrhy zohlednit,“ řekla generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.
Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo k NPO speciální web na adrese www.planobnovycr.cz, který průběžně aktualizuje a kde je zveřejněna poslední podoba plánu. „Oceňuji, že si každý může najít aktuální verzi NPO na speciálním webu a děkuji týmu na MPO za práci, kterou odvedli. Zveřejnění plánu a informační otevřenost týmu pana ministra a paní náměstkyně Jirotkové považuji za krok pozitivním směrem, přičemž v NPO očekávám ještě další změny, které jsou třeba,“ uvedl na debatě předseda Českomoravské konfederaci odborových svazů Josef Středula.
O rozvoji samospráv ve vztahu k NPO mluvil na veřejné debatě Miroslav Žbánek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor statutárního města Olomouc. „NPO jde správným směrem, je o občanech, o kvalitě života ve městech a obcích, ovlivní životy milionů lidí. Musíme se dívat dopředu, plán je umění možného a o detailech budeme dál jednat.“
O vzdělávání a vědě v NPO pohovořil prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák: „Od prvního návrhu NPO jsme se hodně posunuli. A věřím, že tak jak je plán sestaven, tak dohromady to bude dobře fungovat. Oceňuji, že se do něj dostala i kvantová informační infrastruktura.“
NPO bude financován z Nástroje pro oživení a odolnost Evropské unie (Recovery and Resilience Facility - RRF).Představuje celkem 672,5 miliardy eur na období 2020–2026, z toho 312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v podobě půjček. Pro ČR se z RRF pro NPO nyní předpokládá 172 mld. Kč přímých zdrojů, možné jsou i půjčky, a to až do výše 405 mld. Kč.

 

Text: Tibor Šuľa podle MPO
Foto: archív