Kontajnerová dopravaPrebytok zahraničného obchodu Slovenska stúpol vo februári na 398,5 mil. eur, čo je v medziročnom porovnaní takmer štvornásobne viac. Je to zároveň najviacej od roku 2014.

Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)
Vývoj exportu a importu počas druhého mesiaca roka naznačil, že slovenskej ekonomike sa v tomto období darilo. Zo Slovenska vyviezli tovar za 7,2 mld. eur, čo bolo o 7,7 % viacej ako v rovnakom období vlaňajška, keď situáciu ešte neovplyvňovala pandémia koronavírusu. Tempo medziročného rastu bolo druhé najvyššie za posledných 24 mesiacov. Zvýšil sa aj celkový dovoz tovaru medziročne o 3,3 % na 6,8 mld. eur.
Vo februári bolo saldo zahraničného obchodu 398,5 mil. eur, čo je o 296,7 mil. eur viac ako v rovnakom období vlaňajška.
„Na trhy členských štátov Európskej únie (EÚ) vyviezlo Slovensko vo februári tovar za 5,7 mld. eur a importovalo ho za 4,5 mld. eur. Medziročne export na tieto trhy posilnil o 7,6 % a import o 2,9 %. Vo februári, v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška, vzrástol o 8,1 % aj vývoz do krajín mimo EÚ, vyšší bol aj dovoz z týchto krajín o 3,9 %,“ uviedol ŠÚ SR.
Za január a február sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zvýšil celkový vývoz tovaru o 3 % na 13,7 mld. eur a celkový dovoz sa znížil o 1,2 % na 13 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo v hodnote 657,4 mil. eur, o 550,1 mil. eur vyššie ako v rovnakom období vlaňajška.
Vývoz do členských štátov EÚ v januári a februári 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 2,7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,5 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,2 % a medziročne sa výrazne nezmenil.
Podľa ŠÚ SR do nečlenských krajín EÚ v januári a februári oproti rovnakému obdobiu vlaňajška sa vyviezlo viacej o 4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,5 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,8 % a medziročne klesol o 3,5 %.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR

Foto: archív