autopneuservisTržby v slovenskom priemysle vo februári sa zvýšili o oproti januáru o 1,2 %. Pozitívne ich ovplyvnil 21,5 percentný medziročný nárast príjmov vo výrobe počítačov, ale aj vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,1 % a vo výrobe kovov o 5,2 %.


Nepriaznivý vývoj pokračoval v tržbách v doprave a skladovaní, ktoré sa medziročne znížili o 2,7 %. Príjmy za informačné a komunikačné činnosti zaostali za rovnakým obdobím vlaňajška o 0,3 %. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Februárové tržby v priemysle výrazne ovplyvnil predaj strojov o 6 %. Poklesli však tržby za dodávku elektriny o 3 %, ale aj vo výrobe koksu a ropných produktov o 12,8 %. Menšie príjmy mali aj podniky textilné o 14,9 %, potravinárske o 3,7 % .
ŠÚ SR konštatoval, že na začiatku roka tržby v priemysle medziročne klesli o 2,5 %,. Najvýraznejšie sa to prejavilo v dodávke elektriny a plynu o 9,9 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 3,2 %.
Tržby v doprave a skladovaní od začiatku roka medziročne klesli o 2,6 %, znížili sa aj v pozemnej doprave, v preprave potrubím a v leteckej doprave. Firmy podnikajúce v oblasti informačných a komunikačných technológií mali príjmy za prvé dva mesiace tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vyššie o 1,2 %.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív