Karosáreň automobilkySlovenský priemysel sa vo februári dostal znova do plusových čísiel a vykázal medziročný rast o 1 %. Najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov po prudkom januárovom prepade zaznamenala medziročný nárast o 1,6 %

. Medziročné zmeny objemu produkcie jednotlivých zložiek priemyslu sa pohybujú od poklesu 23,4 % až po nárast do 18,4 %. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Rast priemyselnej produkcie (PP) najvýraznejšie ovplyvnila výroba strojov, ktorá sa zvýšila o 18,4 % a vzrástli aj dodávky elektriny a plynu o 7,5 .K pozitívnemu výsledku prispel aj rast vo výrobe kovov o 3,2 % a vo výrobe počítačových výrobkov o 15,2 %. Na celkovom vývoji PP sa podpísal aj nižší, ale podielovo najvýznamnejší rast výroby dopravných prostriedkov o 1,6 %. Ich výroba sa dostala vo februári znovu do plusu po januárovom výraznom poklese o 15 %.
Súčasne celkovú februárovú PP ovplyvnili aj poklesy, najmä vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 12,8 %. Medziročne poklesla aj výroba koksu a ropných produktov o 23,4 %. Z ostatných podielovo menších zložiek napríklad výroba textilu a kože bola medziročne nižšia o 16,3 %, pričom v nepretržitom poklese je už od júna 2018.
V porovnaní s vlaňajším februárom zvýšila sa výroba predmetov dlhodobej spotreby o 13,3 %, produkcia investičných prostriedkov o 2,2 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 1,3 %. Nižšia bola výroba predmetov krátkodobej spotreby o 3,3 % a výroba pre medzispotrebu o 1 %.
„Od začiatku roka klesla PP medziročne o 1,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 3 %. O 7,3 % sa zvýšila dodávke elektriny a plynu a ťažbe a dobývanie o 0,6 %.,“ konštatoval ŠÚ SR.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív