druzice 320Nanosatelit zachycující záblesky gama záření je od 23. března 2021 na oběžné dráze, do vesmíru ho vynesla raketa Sojuz z kosmodromu Bajkonur. Úkolem družice je ověřit fungování detektoru gama záření a s jeho pomocí mohou astrofyzici objasnit řadu fyzikálních jevů.

S navázáním kontaktu s družicí pomohla Laboratoř experimentálních družic pod vedením Miroslava Kasala z Ústavu radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického (FEKT VUT) v Brne. Do projektu je zapojena také Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (MUNI), které se podařilo s nanosatelitem spojit poprvé už 15 hodin po startu. Mini družice s detektorem GRBAlpha je výsledkem spolupráce několika vysokých škol a soukromých subjektů. Účelem zařízení je detekce záblesků gama záření, které vznikají při srážkách neutronových hvězd nebo při gravitačním zřícení velmi hmotných, rychle rotujících hvězd. Výzkum tak zásadně pomůže astrofyzikům.
"Pokud se ukáže, že navržené zařízení, které už má za sebou celou řadu testů na Zemi, funguje i na oběžné dráze, rádi bychom do vesmíru postupně poslali celou flotilu takových malých detektorů, aby měření pokrývalo celou oblohu,“ vysvětluje vedoucí týmu Norbert Werner z MUNI. Celkem by se mělo jednat o devět družic rozdělených po trojicích ve třech různých oběžných rovinách. Propojením dat by vědci podle Wernera mohli lokalizovat místa, odkud záblesky gama záření pochází, a provést další měření a pozorování.

Nápad na vývoj zařízení pro detekci gama záblesků vznikl před pěti lety ve spolupráci s Adrásem Pálem z maďarského astronomického ústavu, který se ujal vědeckého řízení projektu. Do vývoje se zapojila i slovensko-česká společnost Spacemanic z brněnského kosmického inkubátoru ESA BIC a slovenská firma Needronix. Důležitou roli sehrála rovněž Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, která je oficiálním provozovatelem mise. Podobné zařízení vyvíjí tým deseti odborníků z Česka, Maďarska a Slovenska také pro českou družici VZLUSAT-2. Její start je plánován na červen.

 

Text: Tibor Šuľa podle VUT

Foto: FEKT VUT