logo szvts

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) ako člen WFEO (Svetová federácia inžinierskych organizácií) sa zapojí do osláv druhého Svetového dňa inžinierstva, ktorého témou je „Inžinierstvo pre zdravú planétu.“

Zameraný je na oslavu uvedenia správy UNESCO k významu inžinierstva s názvom „Inžinierstvo pre udržateľný rozvoj: plnenie cieľov udržateľného rozvoja.“

Slávnostné uvedenie tejto správy bude UNESCO prezentovať online formou dňa 4. marca 2021 od 13:00 do 14:30hod.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), ktorý minulý rok oslávil 30 rokov svojej existencie je členom WFEO už viac ako 20 rokov. TEXT Ivan Janáč