Nárast nákladnej dopravy na SlovenskuMnožstvo prepraveného tovaru nákladnou dopravou vlani v decembri vzrástlo medziročne o 4 %. Nákladní dopravcovia registrovaní v SR prepravili posledný mesiac v roku spolu 24,8 mil. ton tovaru.

Bol to druhý najlepší výsledok v roku a zároveň mesiac s najvyšším rastom v priebehu roka 2020. Súčasne výkony nákladnej dopravy v tonokilometroch (tkm) boli v decembri medziročne vyššie o 6,3 %. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)
Podniky, ktoré majú hlavnú činnosť doprava a predstavujú verejnú nákladnú prepravu realizovali 48,6% výkonov, čo bolo o 2,7 p. b menej ako v decembri 2019. Najväčší podiel z celkových výkonov verejnej nákladnej prepravy sa realizovalo po cestách. Množstvo tovaru v cestnej doprave v decembri 2020 vzrástlo medziročne o takmer 10 % a tovaru prepraveného po železnici bolo viac takmer o štvrtinu.
Podľa ŠÚ SR dopady sprísnených opatrení proti šíreniu koronavírusu v druhej polovici decembra sa prejavili aj v osobnej doprave. Vlani v decembri sa prepravilo vo všetkých druhoch hromadnej verejnej dopravy 31 miliónov osôb, čo bolo o 43,4 % menej ako pred rokom. Po apríli a máji to bol tretí najnižší počet ľudí a súčasne tretí najväčší medziročný prepad počtu cestujúcich. Výkony v osobokilometroch sa znížili o 58,6 %.
Väčšina ľudí využívala cestnú verejnú dopravu, vrátane mestskej hromadnej dopravy. Počet osôb prepravených po cestách v decembri 2020 medziročne klesol o 42 % na 28,2 mil. osôb. Súčasne železničnú dopravu využilo 2,7 mil. osôb, teda o 56 % osôb menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roku.
„Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní v porovnaní s decembrom 2019 vzrástli v bežných cenách o 4,2 %. Zo sezónne očistených údajov sa tržby medzimesačne zvýšili o 3,3 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (50,3%). V doprave a skladovaní počet zamestnaných osôb v decembri 2020 medziročne klesol o 3 %. Priemerná nominálna mesačná mzda bola oproti decembru 2019 vyššia o 3,2 % (dosiahla 1 138 Eur). Reálna mzda sa zvýšila o 1,6 %,“ konštatoval ŠÚ SR.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: Tecta