Foto esaEurópska komisia (EK) v pondelok predložila akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom s cieľom posilniť technologický náskok Európy a podporovať jej technologickú základňu.

V akčnom pláne sa odráža to, že financovanie EÚ prvýkrát poskytuje príležitosti na posilnenie európskych inovácií skúmaním prelomového potenciálu technológií, ktoré sú na rozhraní medzi civilným, obranným a vesmírnym využitím, ako sú napríklad cloud computing, procesory, umelá inteligencia či kybernetické a kvantové technológie.
Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za oblasť digitalizácie Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti potvrdila, že Európsky obranný fond (EDF) predstavuje veľký potenciál pre synergie medzi inováciami civilného, obranného a vesmírneho výskumu.
"Akčný plán pristupuje k synergiám medzi kritickými technológiami v uvedených troch oblastiach systematicky a metodologicky. Cieľom je, aby sa inovácie koncipovali pre viacnásobné využitie už v štádiu návrhu a aby sa mohol využívať obrovský inovačný potenciál výskumných pracovníkov a startupov," uviedla eurokomisárka v správe pre médiá.
Podľa EK čo najlepšie využívanie EDF a zaistenie synergií medzi technológiami civilného, obranného a vesmírneho odvetvia bude viesť k prelomovým inováciám a umožní Európe stanovovať normy v celosvetovom meradle. Zároveň sa tým zníži závislosť EÚ v oblasti kritických technológií a posilní sa vedúce postavenie priemyslu, ktoré Únia potrebuje na zotavenie z koronakrízy.
Hlavnými cieľmi akčného plánu sú posilniť komplementárnosť medzi príslušnými programami EÚ a nástrojmi, ktoré sa týkajú výskumu, vývoja a zavádzania technológií; presadzovať, aby finančné prostriedky EÚ určené na výskum a vývoj, a to aj v oblasti obrany a vesmíru, mali hospodárske a technologické výhody pre európskych občanov a uľahčiť využívanie výsledkov výskumu v civilnom priemysle a civilne motivovanej inovácii v projektoch európskej obrannej spolupráce.
So zreteľom na tieto ciele EK oznámila 11 cielených opatrení, ktoré sa zameriavajú na vzájomné pôsobenie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom a troch "zlomových" projektov.
Cieľom projektu o technológii dronov bude posilniť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v tejto s obranou úzko súvisiacej oblasti. Projekt bezpečnej vesmírnej pripojiteľnosti by mal zabezpečiť odolný systém pripojiteľnosti založený na kvantovom šifrovaní a vysokorýchlostné pripojenie pre všetkých v Európe. Úlohou projektu riadenia vesmírnej prevádzky je zabrániť kolíziám, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rastúceho počtu družíc a stále väčšieho množstva vesmírneho odpadu, a zároveň zabezpečiť autonómny prístup do vesmíru.
TEXT tasr/jm