čuvtČeské vysoké učení technické (ČVUT) a Pražský inovační institut (Pii) v Praze se 21. ledna dohodly na spolupráci. Společně se budou věnovat propagaci nových vědeckých poznatků, inovačních řešení a témat, která budou přispívat k rozvoji moderní městské infrastruktury metropole a ochrany jejího životního prostředí.

Faktická spolupráce už začala. Pii je součástí projektového konsorcia v žádosti do takzvaného evropského digitálního inovačního hubu, jenž by měl zpřístupnit kapacity umělé inteligence pro podporu podnikání, optimalizaci městských procesů i vzdělávání.

„Těšíme se na spolupráci s Pražským inovačním institutem, která je pro nás do určité míry výzvou a dává nám možnost zapojit se do nových projektů, které přispějí k rozvoji městské infrastruktury metropole,“ uvedl rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček.

„ČVUT představuje jednoznačně nejvýznamnějšího technologického partnera, s nímž může Praha spolupracovat. Pii je tu od toho, aby takovou spolupráci podpořilo konkrétními projekty, které mohou technologické inovace z ČVUT nechat lépe proniknout do rozvoje dění v hlavním městě na mnoha různých úrovních. ČVUT je zároveň přesně tím partnerem, s nímž se směle můžeme ucházet o podporu v mezinárodních výzvách a věřit přitom v úspěch. Ostatně, v rámci EDIH se to už děje a mě velmi těší, že konkrétní spolupráce předchází samotnému memorandu,” uvedl ředitel PII Bohumil Kartous.

ČVUT a PII chtějí rozvíjet spolupráci zejména v těch projektech, jež se věnují aplikovanému výzkumu. Obě instituce budou společně rovněž podporovat platformy, které pomáhají ke vzniku a rozvoji podnikání začínajících spin-off i startupových firem a zároveň které podporují vznik inovativních aktivit v inkubátorech a akcelerátorech. Zároveň tak budou naplňovat cíle Inovační strategie, které si Česko vytyčilo do roku 2030, Koncepce Smart Prague do roku 2030 a také Regionální inovační strategie (RIS3).

Součástí takzvané Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, tedy RIS3, je i projekt Smart Accelerator II. Ten má za úkol propojovat jednotlivé inovační aktéry - výzkum, podnikatele a veřejný sektor.

PII založilo formou zapsaného ústavu v lednu 2020 hlavní město Praha. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Pražský magistrát vložil do institutu jako základ jeden milion korun. Další finanční prostředky na svůj provoz od města nedostává. Podílet by se ale mělo na konkrétních projektech, jako je například Podnikatelské inovační centrum. Od července 2020 inovační institut řídí odborník v oblasti rozvoje vzdělávání B. Kartous.

 

Text: Tibor Šuľa podle ČTUV

Foto:ČUVT