Česká korunaČeská ministryně financí Alena Schillerová diskutovala 19. ledna na videokonferenci se svými evropskými protějšky. Hlavním tématem pravidelného jednání ECOFIN byl aktuální stav příprav nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Schvalování a realizace národních plánů obnovy patří mezi hlavní priority portugalského předsednictví. ČR má v rámci programu RRF získat v následujících letech na investiční projekty až 182 mld. Kč.
Nástroj RRF je klíčovou součástí strategie hospodářské obnovy EU po pandemii Covid-19. Jeho cílem je podpořit členské státy v provádění strukturálních reforem a veřejných investic. Ty mají posílit odolnost členských zemí EU, zmírnit dopady krize a přispět k obnově růstového potenciálu a tvorbě pracovních míst. Odhadovaná celková alokace na granty v rámci RRF pro roky 2020-2026 činí v případě ČR je 182 miliard korun.
„Národní plán obnovy je klíčový krok k restartu naší ekonomiky. Velká část peněz půjde na digitální a zelenou transformaci, investovat budeme do podpory podnikání, infrastruktury, vědy, výzkumu, inovací či rozvoje vzdělávání. S ohledem na aktuální krizi podpoříme také investice do zdravotní prevence,“ vyjmenovala ministryně financí. „Finální podobu návrhu bychom měli na vládě projednat koncem února. A pokud půjde při schvalování na straně Evropské komise vše rychle, finance z tohoto fondu obnovy bychom mohli začít čerpat v září letošního roku,“ doplnila A. Schillerová.
Kromě RRF si ministři financí vyměnili názory na pokračování Akčního plánu pro řešení nevýkonných úvěrů v bilancích bank EU. „Dlouhodobě podporuji snahu Evropské komise snížit podíl nesplácených úvěrů na finančním trhu. V této otázce bychom měli postupovat s péči řádného hospodáře,“ dodala A. Schillerová. Jedná se podle ní o důležité opatření i z hlediska současné koronavirové krize, neboť evropské banky musí být i nadále schopné úvěrovat reálnou ekonomiku.
Portugalský ministr financí představil priority předsednictví na následující půl rok. Portugalsko se chce věnovat především tématu oživení a odolnosti evropských ekonomik po pandemii Covid-19. Dále se zaměří na problematiku prohlubování spolupráce v oblasti bankovní unie, unii kapitálových trhů, boj proti praní peněz a financování terorismu, na digitální finance a zdanění digitální ekonomiky.

 

Text: Tibor Šuľa