covidZamestnávatelia združení v Klube 500 vo svojom vyhlásení uvádzajú, že vytvoria predpoklady, aby sa zamestnanci a ich rodinní príslušníci mali možnosť zúčastniť celoplošného testovania.


Členovia Klubu 500 rozumejú požiadavke vlády, ktorá chce mať rozdelených ľudí na pozitívnych a negatívnych. Nerozumieme však, prečo sa vláda SR zbavuje zodpovednosti a prenáša zodpovednosť na zamestnávateľov vo vzťahu ku kontrole výsledkov testovania a v nadväznosti na výsledky kontroly prijímané sankcie. Národná rada SR a zároveň aj vláda SR nemôžu prenechať tvorbu právnych predpisov a vyžadovanie ich plnenia žiadnym, ani svojim odborným poradným orgánom, ani regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto kontexte ani nemožno očakávať, že zamestnávatelia môžu plošne zamedziť svojim zamestnancom v slobode pohybu. To sa môže stať iba na základe zákona.


Klub 500 je znepokojený, že od 27. januára má vyžadovať od svojich zamestnancov doklad o ich zdravotnom stave ako podmienku vstupu na pracovisko. Klub 500 považuje uvedené opatrenia za zásah do osobnej slobody, ktorý je v rozpore jednak s Ústavou SR, ale aj Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov. Je zarážajúce, že právnici Úradu vlády SR, novovytvorený Úrad podpredsedu vlády SR pre legislatívu, ale aj ministerstvo spravodlivosti tolerujú nerešpektovanie ústavou a zákonom zverených kompetencií príslušným orgánom verejnej moci a „povyšovanie“ uznesenia vlády nad Ústavu SR a nariadenia EÚ. Očakávali by sme, že vláda SR a jej poradné orgány poučené z doterajšieho vývoja pripravia úpravu práv a povinností občanov v súlade so základným zákonom (Ústavou SR) a medzinárodnými predpismi, ktorými sme viazaní.
Členovia Klubu 500 vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že urobia všetko preto, aby zabezpečili výrobu v rámci možností, aby zabezpečili mzdy pre svojich zamestnancov a nebudú si brať vzor z Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá umožnila prítomnosť na pracovisku aj pre COVID-19 pozitívnych poslancov.


Očakávali by sme tiež , že vláda SR a jej poradné orgány, vrátane konzília odborníkov, po takmer roku od vypuknutia krízy pripravia preventívne odporúčania pre zdravých ľudí vo vzťahu k posilňovaniu svojej imunity, ale aj odporúčania voči pozitívnym, akým spôsobom bojovať proti chorobe, aké lieky a podporné prostriedky by mali užívať. Len pasívna rezistencia v karanténe ich nevylieči, uviedol v závere svojho vyhlásenia Klub 500.

 

Text: Tibor Šuľa