Junior Internet 5. 6.4.2019 020Už 16. ročník konferenčnej súťaže Junior internet, ktorá je otvorená pre všetkých nadšencov internetu a programovania, vyhlásila Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

Vítané sú projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe. Svoje projekty môžu prihlasovať žiaci základných a stredných škôl do 15. marca a to prostredníctvom www.juniorinternet.sk. Viacej informácií o podujatí získate aj prostredníctvom webového sídla jeho organizátora.
Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, aktívnu tvorbu na sociálnych sieťach a tvorbu online projektov zameraných na vzdelávanie. Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z prostredia IT a internetu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj bezpečnosť. Finále súťažnej konferencie sa uskutoční v apríli formou videokonferencie a súťažiaci majú šancu získať hodnotné vecné ceny.
Záštitu nad súťažou prijal dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave Ivan Kotuliak.
AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

(Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

 

Text: Tibor Šuľa

Foto:www.amavet.sk