Ocenenie ČVUTStudenti Kristýna Gincelová z Katedry dozimetrie a ionizujícího záření, Pavel Vrbka z Katedry jaderných reaktorů a Jan Mazáč z Katedry matematiky jsou autoři nejlepších diplomových prací za rok 2020 Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJIF) ČVUT v Praze.

Profesor Igor Jex, děkan FJFI, tak od roku 2015 odměňuje tři nejlepší diplomové práce, které navrhují vedoucí kateder či předseda komise pro státní závěrečné zkoušky. Vybrané práce následně posoudí a o jejich pořadí rozhoduje komise, která kromě odborné úrovně hodnotí také stylistickou složku předložené práce. Kromě diplomu získají držitelé také finanční odměnu 10, 15 a 25 tisíc korun.

První místo získal Ing. Jan Mazáč a prací nazvanou Delone sets closed under affine mappings. Druhé místo náleží Ing. Pavlu Vrbkovi za práci Chování palivového pokrytí při vysokoteplotní oxidaci v prostředí obsahujícím vzduch (Fuel Cladding High Temperature Oxidation in Air Containing Atmosphere) a třetí Ing. Kristýně Gincelové s diplomovou prací nazvanou Fotonové a neutronové pole skladu vyhořelého jaderného paliva Temelín s OS CASTOR 1000/19.

Obvykle se ocenění předává na reprezentačním plese fakulty nazvaném Všejaderná fúze. Vzhledem k epidemiologické situaci však letos proběhlo předání v pondělí 11. ledna 2021 pracovně děkana, kam si pro něj přišel Jan Mazáč (na snímku).

Jeho diplomová práce se zabývá speciální třídou bodových množin, které původně vznikly pro popisování uspořádání atomů v takzvaných kvazikrystalech, tedy látkách podobných krystalům. Na rozdíl od nich jsou však atomy v kvazikrystalech uspořádány do složitějších struktur než do mřížek, jako je tomu u krystalů. Ve své práci Jan Mazáč rozvádí teorii, jak takové množiny konstruovat, když je na počátku zadáno lineární zobrazení, vůči kterému má být výsledná množina uzavřena. Svou práci už prezentoval na zahraničních konferencích a nyní je přijata k publikaci v odborném časopise Linear Algebra and its Applications. „Je to vlastně pokračování bakalářky, výsledek tří let práce. Nyní se primárně věnuji kvantové fyzice, ale stále jsou nějaké problémy v oblasti kvazikrystalů, které se svojí bývalou školitelkou prof. Zuzanou Masákovou a s prof. Editou Pelantovou řešíme,“ říká Jan Mazáč.

 

Text: Tibor Šuľa podle ČVUT

Foto: ČVUT