breznoZamestnávatelia združení v Klube 500 sú ochotní podporiť testovanie vo firmách a poskytnúť na to svoje priestory. Štát však musí zabezpečiť a zaplatiť komplexné náklady na zdravotníkov a na testy, nemôže to nechať primárne ako povinnosť firmám v ich réžii.


Klub 500 vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že testovanie vo firmách by malo byť na dobrovoľnej báze, určite nie povinné a pod hrozbu sankcií. Keďže testovanie je len jedným z nástrojov boja proti pandémii koronavírusu, zamestnávatelia očakávajú od vlády aj zrozumiteľný vakcinačný plán.

Náklady na testovanie musí znášať štát
„V snahe ochrániť zdravie obyvateľov i ekonomiku by mal štát úplne hradiť testovanie zamestnancov,“ myslia členovia Klubu 500. Podľa nich firmy sú za takýchto okolností ochotné prispieť k plošnému testovaniu. Je však neprijateľné, aby súkromný sektor, ktorý platí štátu miliardy eur na odvodoch, daniach a poplatkoch, znášal aj náklady na činnosti vo verejnom záujme.
„Ak štát prikáže firmám vykonať celoplošné testovanie, sú ochotné zapojiť sa, na dobrovoľnej báze a sú pripravené poskytnúť súčinnosť a priestory. Štát musí poskytnúť zdravotnícky personál a testy a uhradiť všetky náklady spojené s testovaním,“ povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Zastáva názor, že podniky majú totiž za sebou extrémne náročný rok a náklady na zabezpečenie testovania vo vlastnej réžií sú extrémne vysoké. Najmä v prípade, ak ide o firmy s viacerými prevádzkami po celom Slovensku.

Testovanie nemá byť povinné
Klub 500 zároveň odmieta, aby bolo testovanie vo firmách povinné a vynucované akýmikoľvek sankciami. Vláda by tým preniesla zodpovednosti štátu na zamestnávateľov. Tí nemajú zákonnú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ak by teda vláda vyhláškou zaviedla vo firmách povinné testovanie zamestnancov, kolidovalo by to s platnou legislatívou. „Priemyselné podniky prijali a realizujú množstvo opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia a kontinuálne ich uplatňujú. Mnohé podniky už dávnejšie realizujú testovanie svojich zamestnancov, a to bez prispenia štátu, bez akejkoľvek kompenzácie alebo úľavy. Ak však majú povinne testovať všetkých svojich zamestnancov z nariadenia štátu, musí byť doriešený celý systém, vrátane od dodávky testov, vyčlenenia zdravotníckeho materiálu, nakladania a likvidácie biologického odpadu, systému vydávania osvedčení. Problém vidíme aj v legislatíve, aký predpis umožňuje zamestnávateľovi vyžadovať od zamestnanca podrobiť sa pravidelnému testovaniu na COVID19?“ objasnil T. Gregor.
Podľa Klubu 500 je testovanie len jedným z nástrojov boja proti pandémii. Zamestnávatelia očakávajú od vlády aj zrozumiteľný vakcinačný plán. Sú ochotní podať pomocnú ruku vláde a vyzývajú na zvolanie širokého stretnutia, na ktorom by sa hľadali spoločné, rýchle, efektívne a vykonateľné opatrenia, ktoré pomôžu zvrátiť súčasnú situáciu.

 

Text: Tibor Šuľa