Lenovo počítačTržby v priemysle po sedemnástich mesiacoch poklesu zaznamenali prvýkrát medziročný rast, a to o 3,7 %. V stavebníctve sa medziročné zaostávanie tržieb zmiernilo. V informáciách a komunikácii (IaK) sa tržby znížili dvojciferne, pokles bol najväčší za posledné štyri roky.

Medziročne nižšie tržby do 5 % evidovali v doprave a skladovaní, aj vo vybraných trhových službách. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Priemysel zaznamenal v novembri po dlhodobom poklese opäť medziročný rast tržieb. Ovplyvnili ho vyššie tržby najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 10,5 %, ale aj vo výrobe kovov o 5,7 %, ktoré sa medziročne zvýšili prvýkrát od marca 2019. Tržby v stavebníctve boli naďalej v medziročnom poklese o viac ako 10 %, ale novembrový prepad bol najnižší za posledných osem mesiacov. Výrazne si pohoršili IaK, pretože tržby v počítačovom programovaní a v informačných službách klesli najviac od roku 2016. Spomalilo sa tempo rastu tržieb v herniach a stávkových kanceláriách, darilo sa aj činnostiam v oblasti nehnuteľností. V novembri pretrvával najväčší prepad tržieb v cestovných kanceláriách a agentúrach, kde tržby nedosiahli ani tretinu objemu z novembra 2019.


Prepad príjmov v informačnom sektore
Tržby sa na medzimesačnej úrovni vyvíjali vo väčšine odvetví priaznivo. Oproti októbru 2020 sa zvýšili v stavebníctve o 6,9 %, priemysle o 3,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %. Pokles bol v IaK o 4,6 % a v doprave a skladovaní o 0,5 %.
Tržby v priemysle od mája 2019 v novembri prvýkrát medziročne vzrástli, a to o 3,7 %. Najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 10,5 %, tržby v tomto odvetví neklesli pod minuloročnú úroveň už piaty mesiac po sebe. Prvýkrát od marca 2019 sa medziročne zvýšili aj tržby vo výrobe kovov o 5,7 %, významne rástli taktiež tržby vo výrobe elektrických zariadení o 7,7 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 3,6 % a vo výrobe chemikálií o 6,8 %. Tržby klesli najmä v ostatnej výrobe o 12 %, výrobe počítačových výrobkov o 6,9 %, výrobe textilu a kože o 12,3 %, výrobe koksu a ropných produktov o 5,3 % a vo výrobe drevených výrobkov o 2,2 %.
Pokles tržieb v stavebníctve pokračoval aj v vo vlaňajšom novembri. Jeho tempo sa zmiernilo, medziročné zníženie o 11,7 % bolo najpomalšie za posledných osem mesiacov.
Tržby v doprave a skladovaní v novembri klesli o 3,4 %. Celkový pokles najviac ovplyvnili medziročne nižšie tržby v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 8,7 %, medziročný pokles bol aj v leteckej doprave a v pozemnej doprave a doprave potrubím. Priaznivo sa vyvíjali tržby v poštových službách a službách kuriérov, kde novembrový rast o 8,8 % patril vlani k jedným z najvyšších.
Pokles tržieb v IaK sa v novembri výrazne prehĺbil, prvý raz po štyroch rokoch dosiahol dvojcifernú hodnotu. Medziročné zníženie o 13,8 % bolo najväčšie od novembra 2016. Tržby klesli vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v počítačovom programovaní o 14,7 % a v informačných službách o 30,8 %, v obidvoch prípadoch išlo o najväčšie poklesy od roku 2016.

 

Nižšie príjmy cestovných kancelárií
Prepad tržieb v cestovných agentúrach a kanceláriách bol od apríla 2020 v novembri najmiernejší. Napriek tomu ich tržby nedosiahli ani tretinu objemu z novembra 2019. Výrazne klesli aj príjmy za právne a účtovnícke činnosti. Ich pokles o 15,5 % bol od začiatku uplynulého roka naopak, najväčší. Spomalilo sa tempo rastu tržieb v herniach a stávkových kanceláriách na 4,4 %, stav predchádzajúcich dvoch mesiacoch pritom presiahol 25 %, darilo sa obchodníkom s nehnuteľnosťami.
Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle klesli od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 10,3 %, z toho vo výrobe dopravných prostriedkov o 13,8 %. V stavebníctve sa tržby za jedenásť mesiacov medziročne znížili o 12,4 %.
Tržby v doprave a skladovaní medziročne klesli o 9 %, celkový pokles najviac ovplyvnilo zníženie v skladových a pomocných činnostiach v doprave. Medziročné zvýšenie tržieb dosiahli v poštových službách a službách kuriérov a vo vodnej doprave.
V IaK sa od začiatku vlaňajška do konca novembra znížili tržby o 1,6 %. Pokles bol vo všetkých činnostiach okrem počítačového programovania, ktoré si ako jediné udržali medziročný rast.
Vo vybraných trhových službách sa tržby za jedenásť mesiacov roku 2020 medziročne znížili o 5,6 %, pokles zaznamenali najväčšie cestovné agentúry a kancelárie, konštatoval ŠÚ SR.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR

Foto: Lenovo