MobisVývoz tovaru a služieb zo Slovenska rastie šiesty mesiac po sebe a udržuje sa na úrovni historicky maximálnych hodnôt. Dovoz sa zvýšil po mesiacoch poklesu vďaka importu tovaru z krajín EÚ.

Celkový vývoz tovaru podľa predbežných výsledkov v novembri dosiahol 7,5 mld. eur. Medziročne tak vzrástol o 2,5 % a je to druhá najvyššia hodnota tento rok. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 1,1 % na 7,3 mld. eur. Kladné saldo zahraničného obchodu dosiahlo objem 222,9 mil. eur. Novembrový prebytok tvoril síce len štvrtinu z októbra, ale stále bol takmer dvojnásobne vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka ,o 103,2 mil. Eur. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚSR).

 Najvýraznejšie kladné saldo opäť vykázali stroje a prepravné zariadenia, do ktorých patria aj automobily. Ich vývoz o viac ako miliardu eur prevyšoval dovoz. Prebytok v tejto triede bol vyšší o 15,2 % oproti stavu v novembri 2019. Kladné saldo vo výške 57 mil. eur vykázala aj druhá najviac obchodovaná trieda - trhové výrobky.

Export strojov a prepravných zariadení dosiahol v novembri 5,1 mld. eur a bol druhý najvyšší za posledné desaťročie. V medziročnom porovnaní vzrástol do štátov mimo EÚ o 37,6 %, ale sem smeruje len viac ako štvrtina vývozu strojov a prepravných zariadení. Do členských krajín EÚ export klesol o 3,2 %.

Celkový dovoz tovaru na Slovensko bol, po ôsmich mesiacoch poklesu, medziročne vyšší o 1,1 %. Navýšil sa najmä import z krajín EÚ o 11,6 %, ktorý sa podieľa na celkovom dovoze takmer tromi štvrtinami. Dovoz z krajín mimo EÚ bol medziročne nižší o 18,9 %.

Z celkového vývozu tvoril export do členských štátov EÚ podiel 76,9 % a dovoz z členských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 72,4 %.

Za január až november sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 znížil celkový vývoz tovaru o 7,6 % na 68,9 mld. eur a celkový dovoz o 9,7 % na 66,4 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,6 mld. Eur, Je o 1,5 mld. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až novembri 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 8,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,6 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,4 % a medziročne klesol o 7,1 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až novembri 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 3,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 21,4 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,6 % a medziročne klesol o 14,7 %.

Stroje, zariadenia a automobily predstavovali na celkovom exporte podiel 63,8 % a 50,4 % na celkovom dovoze.

V novembri celkový vývoz tovaru dosiahol 6,9 mld. eur, pri medziročnom raste o 3,2 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 0,9 % na 6,5 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 380,1 mil. Eur, čo je o 152,3 mil. eur vyššie ako v novembri 2019.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚSR