NovákyVláda schválila 7. januára aktualizáciu Akčného plánu pre hornú Nitru, ktorý na rokovaní predložila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Ide o pravidelnú revíziu dokumentu, ktorý určuje strategické piliere a priority transformácie, ktorými sa tento región pripravuje na ukončenie ťažby hnedého uhlia.

Dokument prezentuje doteraz realizované aktivity hodnote takmer 55 miliónov eur. Reaguje už aj na rozhodnutie mestského zastupiteľstva v Prievidzi, že novým dodávateľom tepla od sezóny 2023/24 bude Prievidzské tepelné hospodárstvo.

Plán tiež zabezpečuje koordináciu zdrojov pre hornú Nitru, ktoré budú pochádzať z Plánu obnovy a rozvoja (RRF), eurofondov, ako aj nového Fondu spravodlivej transformácie, štátneho rozpočtu, rozpočtov regiónu a samospráv.
„Vláda dnes potvrdila záväzok pomôcť regiónu, v ktorom ťažba uhlia viedla k vážnym dôsledkom na životnom prostredí aj v sociálnej situácii. Budeme podporovať tvorbu nových pracovných miest, rozvoj infraštruktúry aj revitalizáciu životného prostredia tak, aby ľudia na hornej Nitre po uzavretí baní mali kvalitnejší život,“ vyhlásila po online rokovaní vlády vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja V. Remišová. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI SR) koordinuje aktivity súvisiace s rozvojom regiónu horná Nitra.

V roku 2020 sa rozbehli štyri veľké projekty v celkovej výške takmer 55 miliónov eur z eurofondov. Malé a stredné podniky dostali na tvorbu nových pracovných miest 18 miliónov eur. V súčasnosti je posudzovaných 169 žiadostí na ich projekty. Štát podporuje zamestnanosťi v regióne horná Nitra prostredníctvom rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov alebo študijných programov pre baníkov za 12 miliónov eur. Začína sa budovať obchvat mesta Prievidza a ďalšie projekty cestnej infraštruktúry v celkovej výške 23 miliónov eur.

Zo súčasného programového obdobia v rámci regionálneho programu IROP plánuje MIRRI SR podporiť rozvoj sociálnych služieb v meste Prievidza so 60 novými pracovnými miestami. Štát bude spolufinancovať projekt budúceho vykurovania v regióne. Mesto Prievidza rozhodlo, že po uzatvorení elektrárne Nováky, ktorá spaľovala hnedé uhlie, bude transformovať svoje tepelné hospodárstvo. Na jeho riešenia zabezpečilo MIRRI SR päť miliónov eur z REACT-EU a je pripravené pomôcť s týmito riešeniami aj v mestách Zemianske Kostoľany a Nováky.

 

Text: Tibor Šuľa

Foto:euroactiv.sk