Paušální daňPodat oznámení o vstupu do paušálního režimu je možné v ČR nejpozději do pondělí 11. ledna včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu.

Za tímto účelem budou upraveny úřední hodiny – v pátek 8. ledna budou finanční úřady otevřeny v čase 8.00-17. 00 h, v pondělí 11. ledna v čase 8.00-18. 00 h.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do jednoho milionu Kč. „Všem živnostníkům nabídne paušální daň primárně méně administrativy, byrokracie a zbytečného papírování, některým také finanční úsporu. Po přihlášení budete komunikovat už pouze s finančním úřadem, a to jedinou pravidelnou platbou ve výši 5 469 Kč měsíčně. A máte vyřešenou daň z příjmů, důchodové i zdravotní pojištění. Nepodáváte už také žádná daňová přiznání ani přehledy pojistného,“ vypočítává výhody paušální daně ministryně financí Alena Schillerová. Využít paušální daň je možné již pro zdaňovací období roku 2021.

Maximalistický odhad Ministerstva financí ČR byl přes 100 tisíc živnostníků, kteří splní podmínky paušální daně a bude pro ně atraktivní se k ní přihlásit. „Očekáváme, že letos paušální daň využijí spíše řádově desítky tisíc živnostníků a k výraznějším nárůstům přihlášených bude docházet postupně v následujících letech po odeznění pandemie. Hlavními důvody jsou navýšení slevy na poplatníka o třitisíce korun, zdlouhavý legislativní proces a tím zkrácení doby pro přihlášení a především ekonomické dopady pandemie na živnostníky, kteří se mohou obávat o pokračování jejich živnosti v příštím roce,“ uvádí Alena Schillerová.

Přestože k přihlášení do paušálního režimu zbývá již jen několik dní, mnozí živnostníci stále zvažují, zda pro ně bude paušální daň v letošním roce výhodná. Jiní již oznámení finančnímu úřadu podali a řeší další kroky.

 

Text: Tibor Šuľa