ElektrárneRezort hospodárstva SR pripravuje plán, ktorý povedie k plošnému zníženiu cien elektriny pre podnikateľov v nasledujúcich troch rokoch.

„Vypočuli sme dlhoročné výzvy našich podnikateľov a chystáme reformu cien elektriny. V rámci regiónu V4 museli za elektrinu platiť najviac, čo do značnej miery brzdilo ich konkurencieschopnosť v porovnaní s podnikateľmi zo susedných štátov,“ vysvetlil minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa najnovšieho plánu by tak mala elektrina zlacnieť nielen tento rok, ale následne aj v rokoch 2022 a 2023.

Prvým krokom k zastabilizovaniu cien bolo nedávne vyrovnanie historického dlhu za rok 2018. Druhým krokom bude zreformovanie časti ceny elektriny pozostávajúcej z podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V roku 2023 sa zároveň skončí dotovanie výroby energie z hnedého uhlia, čo bude mať priamy vplyv na zníženie tarify za prevádzkovanie systému (TPS), a teda aj cien elektriny. Pripravovaná cenová reforma z dielne Ministerstva hospodárstva SR (MHSR) bude spočívať v znížení finančného tlaku na TPS. Nakoľko obnoviteľné zdroje energie majú zákonom garantované vyplácanie podpory na 15 rokov, bude predložený návrh na ich dodatočné predĺženie, a to tak, aby sa finančná záťaž vo výške 3,3 mld. eur rozložila v čase a vytvorili sa podmienky na férovejšie a hlavne nižšie ceny elektriny.

Práve pretrvávajúce enormné finančné dotácie pre OZE, ktoré boli prijaté predchádzajúcimi vládami, sú podľa ministra jedným z hlavných dôvodov doterajších vysokých cien za elektrinu. „Tieto dotácie sa v konečnom dôsledku preniesli na plecia všetkých odberateľov elektriny a do ich účtov,“ pripomenul R. Sulík. Takto vyplatené dotácie boli podľa neho následne umelo a neprofesionálne riadené zo strany bývalého vedenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Výsledkom je finančne neudržateľný systém, ktorý generuje stále nové a nové dlhy a neúmerne finančne zaťažuje odberateľov elektriny,“ uzavrel šéf rezortu hospodárstva.

 

Text: Tibor Šuľa podle MHSR