Pracovní úrazPri pracovných úrazoch, ktoré sa na Slovensku stali od začiatku roka do konca novembra, vyhaslo 30 ľudských životov, čo je o štyri viacej ako v rovnakom období vlaňajška. Najviacej, až osem, ich bolo v doprave a skladovaní, štyri smrteľné úrazy sme zaznamenali v priemysle a v stavebníctve.

V odvetví poľnohospodárstva a lesníctva zahynuli tri osoby a pri dodávke a čistení vody dvaja ľudia. Zvyšné smrteľné úrazy sa stali v nevýrobných odvetviach. Počty smrteľných pracovných úrazov za posledné dva roky sú na najnižšie za uplynulých 20 rokov.
Informoval o tom hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) v Košiciach Ladislav Kerekeš.
Ku koncu novembra evidoval NIP 49 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ŤÚZ). V rovnakom období minulého roka ich bolo 56. Za jedenásť mesiacov v tomto roku pribudlo do štatistiky úrazovosti aj 6160 registrovaných pracovných úrazov (RPÚ), Pri nich sa osoby liečia dlhšie ako tri dni. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenala inšpekcia práce pokles RPÚ o 2 585 prípadov. Najviacej ich bolo v priemysle, v odvetviach veľkoobchodu, maloobchodu, opravy motorových vozidiel a motocyklov a v doprave a skladoch.
Inšpektoráty práce pri vyšetrovaní smrteľných úrazov, ktoré sa stali za jedenásť mesiacov tohto roka, uložili zamestnávateľom pokuty v sume 132 tisíc eur. V rovnakom čase inšpekcia práce pokutovala subjekty 309 tisícami eur za porušenie predpisov, ktoré viedli k vzniku úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. V rovnakom období vlaňajška sankcionovali firmy sumou 313 tisíc eur v súvislosti s ôsmimi smrteľnými úrazmi. Pokutou vo výške 441 tisíc eur potrestali zamestnávateľov pre porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré zapríčinili vznik 14 ŤÚZ, doplnil L. Kerekeš.

 

Text: Tibor Šuľa

Foto:.odskodnime.cz