PrievidzaBudúcnosť hornej Nitry po ukončení dotovania ťažby hnedého uhlia je pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) prioritou. Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila 27. novembra zámery Plánu spravodlivej transformácie.

Má pomôcť štyrom regiónom pri zásadnom znižovaní emisií skleníkových plynov.
„Európska únia je dôležitým aktérom v boji proti globálnym klimatickým zmenám a spoločne sa snažíme, aby sme zabezpečili silný ekonomický rast zároveň pri znižovaní emisií,“ povedala vicepremiérka Remišová.
EÚ sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, a preto pristupuje k útlmu využívania fosílnych palív, vrátane zatvárania uhoľných baní. To má zásadné dopady na životy ľudí a miestnu ekonomiku. „EÚ sa zaviazala pomôcť pri zmierňovaní dopadov ekonomickej transformácie banských regiónov. Doteraz to bola neformálna iniciatíva, no tento rok táto spolupráca vyústila do vzniku samostatného mechanizmu, ktorého súčasťou je Fond na spravodlivú transformáciu. Jeho cieľom je podporiť pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo európske regióny, ktorých sa tieto zmeny dotknú najviac.“
Slovensko môže z fondu čerpať 459 miliónov eur, pričom táto suma nemusí byť ešte konečná. Fond je určený pre región hornej Nitry, Banskobystrického, Košického a Bratislavského kraja. Najväčšia pozornosť sa sústreďuje najmä na najviac dotknutý región hornej Nitry. Ťažbu hnedého uhlia tam štát prestane dotovať v roku 2023, pričom ročne na to vynakladal okolo 100 miliónov eur.
„Ľudia, ktorí dlhé roky tvrdo pracovali v baniach a ich rodiny žili a žijú v znečistenom prostredí si zaslúžia, aby im štát pomohol zvládnuť transformáciu. Všade vo svete sú takéto veľké zmeny miestnej ekonomiky ako je zastavenie ťažby uhlia veľkou príležitosťou na obnovu regiónu a tvorbu pracovných miest v nových odvetviach. Takéto odvážne zmeny sa dajú robiť len v spolupráci so všetkými aktérmi – priemyslom, samosprávou, mimovládnymi organizáciami, miestnymi komunitami. Rozumné využitie peňazí z eurofondov môže výrazne pomôcť, a tak to budeme robiť aj my,“ zdôraznila V. Remišová.
Vlani bol schválený Akčný plán pre transformáciu hornej Nitry, ale ako vicepremiérka upozornila, konkrétne výzvy stáli a rok sa nič nedialo. „Nám sa v tomto roku podarilo rozbehnúť konkrétne výzvy z eurofondov, ktoré tomuto regiónu pomôžu. Pripravená je výzva so sumou 18 miliónov eur, ktorá je určená pre malé a stredné podniky. Podporí tvorbu pracovných miest. Ďalších 12 miliónov eur ide na rekvalifikačné a študijné programy pre zamestnancov baní, čo im pomôže nájsť si nové zamestnanie. Na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja sme vytvorili špeciálny odborný tím pre regionálny rozvoj. Budúci rok by sa tiež mal začať stavať obchvat mesta Prievidza za 23 miliónov eur. Doteraz sme na pomoc hornej Nitre vyčlenili asi 55 miliónov eur,“ uviedla podpredsedníčka vlády.
Peter Balík, poverený riadením sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR informoval, že ministerstvo pripravuje pre hornú Nitru ďalšiu pomoc. „Na podporu vybranej alternatívy vykurovania po ukončení ťažby uhlia sme vyčlenili päť miliónov eur z iniciatívy REACT-EU. V hre sú dva projekty – jeden od Slovenských elektrární, druhý od spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo. Konečné rozhodnutie o budúcnosti vykurovania je v rukách samospráv hornej Nitry. Ďalšie významné zdroje plánujeme na výstavbu nového domu sociálnych služieb v Prievidzi so 60 pracovníkmi,“ uviedol. P. Balík.

 

Text: Tibor Šuľa podľa MIRRI SR