LikavkaDokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Slovensko 2030), ktorého gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) je do konca novembra v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Predstavený bol ešte minulou vládou, no v uplynulých mesiacoch prešiel viacerými zmenami, v ktorých zohľadnili situáciu s pandémiou COVID-19.
Hlavným dôvodom vzniku dokumentu Slovensko 2030 je, že SR pristúpilo k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov (OSN) v roku 2015. K nej sa prihlásilo všetkých 192 členských štátov OSN.
„Európska komisia vo svojej správe z mája 2020 skonštatovala, že regionálne rozdiely na Slovensku spôsobuje najmä nedostatočná infraštruktúra, ako aj slabé prepojenia medzi mestami a vidiekom. Príkladom výrazného rozdielu je porovnanie HDP v Bratislavskom regióne a na východe krajiny. Bratislava bola v uvedenom hodnotení šiesta a východné Slovensko na 249. mieste. Práve preto je znižovanie rozdielov medzi regiónmi kľúčovou výzvou, ku ktorej sme sa zaviazali v cieľoch Agendy 2030,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho a informatizácie Veronika Remišová.
Podľa štátneho tajomníka MIRRI SR Vladimíra Ledeckého, bude Stratégia Slovensko 2030 základom programov ministerstiev, ako aj programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv. Tiež má ambíciu vytvoriť balíčky konkrétnych projektov v rozvojovom území a vo finančnej oblasti vznik regionálnych fondov.
„Ponúka nám to úplne nové možnosti pri smerovaní financií na rozvoj regiónov. Našou základnou víziou je využívať vnútorný potenciál regiónov, pretože svoje územie poznajú lepšie, ako ktokoľvek iný. Preto chceme docieliť, aby sa podieľali na riadení celého rozvoja,“ zdôraznil V. Ledecký.

 

Text: -šu- podľa MIRRI