Bezpečný podnikSpousta firem musela v letošním roce kromě obvyklých každodenních problémů ještě čelit následkům pandemie Covid-19, přesto se našly podniky, které se rozhodly udělat pro bezpečnost svých zaměstnanců na pracovištích něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností, což stvrzuje udělení osvědčení Bezpečný podnik. Teď ho získalo 15 firem.


V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením 77 společností (57 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimumn" informoval tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibač.
Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a SÚIP budou program Bezpečný podnik podporovat i nadále, řekl R.  Kolibač

Cílem programu Bezpečný podnik je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu Bezpečný podnik je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení Bezpečný podnik. Získáváji ho na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorátů práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí.

 

Text:Tibor Šuľa podle SUIP