SRSolarSlovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) podporila z projektu Zelená domácnostiam II vyše 9100 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v celkovej hodnote vyše 18,4 milióna eur. Pre ďalšie žiadosti disponujú ešte sumou 37 miliónov eur.

 

SIEA predlžuje platnosť tento rok vydávaných poukážok z projektu Zelená domácnostiam II z troch na päť mesiacov. Zmena sa dotýka aj poukazov, ktoré vydá v najbližších týždňoch. Od začiatku tohto roka SIEA odovzdala  z uvedeného projektu asi  4500 dokladov pre inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 9,4 milióna eur. „Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu predlžujeme platnosť poukážok z troch na päť mesiacov, aby mali domácnosti a zhotovitelia dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení a doručenie žiadostí o preplatenie. Zmenou platnosti chceme vyjsť v ústrety tým, ktorí nemajú možnosť inštalácie dokončiť v pôvodnej lehote z dôvodu karanténnych opatrení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Zmena platnosti sa podľa aktualizovaných osobitných podmienok projektu dotýka asi 1600 poukážok, ku ktorým zatiaľ neboli doručené žiadosti o preplatenie, aj 364 nových poukážok na fotovoltické panely, ktoré bude SIEA rozposielať domácnostiam v najbližších dňoch. Platnosť päť mesiacov budú mať aj všetky ďalšie poukážky, ktoré SIEA vydá tento rok. Zhotovitelia ich musia rezervovať v elektronickom systéme do 30 dní od ich vydania. „V projekte pokračujeme, stále prijímame žiadosti o preplatenie doručované poštou a poukážky priebežne preplácame. V prípade, že sú zariadenia už nainštalované, uvítame, ak zhotovitelia pošlú podklady o ich preplatenie čím skôr, aby sa uvoľnili prostriedky pre vydanie poukážok k ďalším žiadostiam, ktoré čakajú na vybavenie,“ zdôraznil P. Blaškovitš.
Konzultačné centrá NP Zelená domácnostiam II sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené. Naďalej vybavujú požiadavky klientov telefonicky a elektronicky.

 

Text: Tibor Šuľa podľa SIEA

Foto:SR SOLAR