TestovanieNámestovská strojárska spoločnosť Hern ako prvá na Slovensku otestovala všetkých svojich zamestnancov na COVID-19 už v auguste. Významne tak zamedzila jeho šíreniu v okrese Námestovo a v širšom okolí. Bližšie o koronavírusových opatreniach v uvedenej firme nás informoval jej manažér pre ľudské zdroje Vladimír Hrivnák.

 

Koľkokrát ste už testovali pracovníkov na koronavírus?
Naša spoločnosť pristúpila k hrozbe šírenia nákazy proaktívne, bez jej podceňovania. Uvedomili sme si, že je len otázkou času, kedy bude prvý prípad identifikovaný aj v našej spoločnosti. A preto sme prísne opatrenia zaviedli už v marci a dodnes na nich zotrvávame. Našou hlavnou zbraňou proti šíreniu nákazy je pravidelné testovanie zamestnancov, ktoré sme od augusta do dnes urobili už šesťkrát.

Aké výsledky ste zaznamenali?
Počas celého obdobia testovania sme zachytili už viac ako 200 prípadov nákazy medzi našimi zamestnancami. Naša spoločnosť si uvedomuje, že samotnú nákazu neporazí, ale testovaním sme dokázali odchytiť pozitívne prípady včas, a tým sme získali čas pripraviť sa na kritické situácie. Rovnako dôležitým efektom je rozloženie výpadku zamestnancov v čase, tým sme zasa eliminovali riziko výpadku kritických technológií. Včasné testovanie, izolácia a karanténa nás motivovala vytvoriť covid-tímy, ktoré mohli spolu pracovať ihneď po skončení karantény, bez rizika nákazy iných zamestnancov. Po celooravskom testovaní nám  neprišlo do práce v pondelok 26. októbra asi 15 zamestnancov, lebo zostali doma v karanténe. Išlo o nízke percento k celkovému počtu zamestnancov, ktorých je vyše 600. Tento stav sme očakávali, lebo v prvý deň pilotného celoplošného testovania na Orave sme otestovanie aj my našich zamestnancov RT-PCR testom, ktorý je najspoľahlivejší.

Ovplyvnilo testovanie negatívne chod vašej spoločnosti?
Regionálne testovanie našu spoločnosť žiadnym spôsobom neovplyvnilo. Dôležitý bol výklad uznesenia vlády vo vzťahu k našim testom. Tieto sú certifikované na území EÚ a plnohodnotne nahrádzajú tzv. štátne testy. Vďaka tomu nemuseli chodiť naši zamestnanci na plošné testovanie a odľahčili tak štátne kapacity. Vo vzťahu k hrozbe veľkého počtu pozitívnych prípadov, ktoré odhalí celoštátne testovanie, zastávame názor, že ide o riziko, ktoré musíme zniesť teraz. Predpokladáme, že štatisticky nás nákaza neminie a čím viac pravdivých údajov máme k dispozícií, tým lepšie sa dokážeme prispôsobiť.

Ako vašu firmu zasiahla pandémia?
Ako každú spoločnosť tak aj u nás sa epidémia premietla do zníženého výkonu celej spoločnosti. Musíme si uvedomiť, že v istom momente bolo vyše 20 % našich zamestnancov v karanténe. Tento stav spôsobil, že sme museli mimoriadne flexibilne zareagovať a preskupiť výrobné kapacity tak, aby sme boli schopní uspokojiť potreby našich zákazníkov. Toto sa aj podarilo - nastali isté oneskorenia, ale tie sa už do pár týždňov podarilo dobehnúť a vrátiť sa do normálnej organizácie produkcie. Počas spomínaného obdobia, historicky najväčšieho výpadku zamestnancov, museli ostatní pracovať s vypätím všetkých síl tak, aby sa mi podarilo výrobný proces udržať.

 Ako určujete koho otestujete?
Plošné testovanie sa dotýka všetkých našich zamestnancov, ale napriek tomu sa snažíme eliminovať riziko prenosu ochorenia alebo nákazy prostredníctvom tzv. stopovacej skupiny, ktorá postupuje podobne ako štátne orgány. Preverujeme úzke kontakty pozitívnych prípadov a určujeme, že kto ďalší pôjde na otestovanie. Výsledky z tohto pátrania tiež poskytujeme regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Kto financoval testovanie vašich pracovníkov?
Testovanie financuje naša spoločnosť. Doteraz nás stálo vyše stotisíc eur. Snažíme sa prostredníctvom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pôsobiť na Vládu SR,aby štát poskytol zamestnávateľom, ktorí majú zvládnutý logistický a hygienický reťazec testovania, testy alebo prostriedky na ich zakúpenie. Na Slovensku sú podľa našich informácií len tri súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú testovanie certifikovanou RT-PCR metódou. S dvomi z nich sme spolupracovali. Na testovanie sme spolu s dodávateľom vytvorili systém časového objednávania v rámci internej logistiky tak, aby bol výrobný proces najmenej narušený.

 

Text: Tibor Šuľa