IKTO finančnú podporu z fondu SK-NICE požiadalo 286 subjektov. Približne polovica z nich sa dotýka vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológiách (IKT). Okolo 30 projektov rieši problematiku umelej inteligencie alebo strojového učenia.

 
Žiadosti najprv skontrolujú po formálnej stránke. Následne postupujú hodnotiteľom, ktorí ich posudzujú podľa vopred schváleného mechanizmu. Najlepšie z nich získajú finančnú podporu z fondu SK-NIC v celkovej sume 100 tisíc eur.
„Pri jarnej výzve fondu SK-NIC pre veľké projekty sme boli prekvapení terajším množstvom žiadostí. Aj vzhľadom na pandemickú situáciu sme síce predpokladali, že najmä pre oblasť podpory komunít prostredníctvom IKT zaevidujeme značný počet žiadostí. Ich veľké množstvá prišli vo všetkých oblastiach,“ povedal riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s. Peter Bíro. Ďalej uviedol, že očakávali, že dostanú aspoň niekoľko projektov zavádzajúcich umelú inteligenciu, keďže je to lastovička pre túto oblasť. Bolo ich viacej ako predpokladali. Do užšieho výberu sa dostanú len tie najkvalitnejšie,
„S nádejou sa pozeráme na projekty, ktoré majú zaviesť umelú inteligenciu, alebo strojové učenie. Slovensko sa potrebuje presadiť v oblasti digitálnej transformácie a umelej inteligencie, ktoré majú pre našu ekonomiku obrovský potenciál. Verím, že vyhodnotenie bude urobené rýchlo a projekty sa z návrhov, čo najskôr presunú do realizačnej fázy“, povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová,
Zoznam schválených projektov nájdete po ich vyhodnotení na webovom sídle sk-nic.sk a aj na stránkach nadácie Pontis, ktorá zhromažďuje žiadostí a vyhodnocuje ich.

 

Text: Tibor Šuľa podľa SK-NIC