Dunajská stratégiaMedzinárodná spolupráca členských aj nečlenských štátov EÚ v rámci Dunajskej stratégie (DS) dostáva nový impulz. Vedenia zoskupenia 14 krajín sa ujíma Slovensko.

 

Ciele nášho predsedníctva vicepremiérka Veronika Remišová predstavila zyšným partnerským štátom prostredníctvom online konferencie.
„Rieka Dunaj odjakživa spájala národy Európy a práve k tomuto odkazu sa hlási DS. Jej členské krajiny cítia spoločný záväzok spolupracovať nielen pri ochrane prírodného bohatstva, ale aj v oblastiach ekonomického a spoločenského rozvoja,“ uviedla V. Remišová, ktorej ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) sa od 1. októbra stalo národným gestorom DS. V novembri v nej navyše Slovensko po Chorvátsku preberá ročné rotujúce predsedníctvo.
Stratégia EÚ pre dunajský región schválila Európska rada v júni 2011. Štáty v rámci nej spolupracujú v oblastiach: vodné cesty, doprava, energetika, kultúra a turizmus, kvalita vôd, životné prostredie, veda a výskum či bezpečnosť. Členskými krajinami sú Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a štáty mimo EÚ – Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Srbsko, Moldavsko, Ukrajina.
„Silou DS je, že spája členské aj nečlenské štáty EÚ. Občania Slovenska majú vlastnú skúsenosť s tým, ako veľmi potrebná a prínosná je takáto úzka spolupráca, ešte predtým, ako nečlenské krajiny formálne vstúpia do EÚ. Preto plne podporujeme úsilie našich partnerov mimo EÚ úzko s nami spolupracovať v rámci DS. Verím, že táto skúsenosť im môže byť nápomocná pri ich úsilí stať sa plnoprávnymi členmi Únie,“ zdôraznila vicepremiérka.
Slovenské predsedníctvo DS považuje za priority spoluprácu najmä v dvoch kľúčových oblastiach: ochrana biodiverzity a klímy, digitalizácia a inovácie. „Naším cieľom je, aby boli ciele stratégie v čo najširšej miere kompatibilné s prioritami, ktoré si členské štáty vytýčili pri čerpaní európskych štrukturálnych fondov. DS pre nás neznamená len úsilie vybudovať región zdravého životného prostredia, región vysokej kvality života obyvateľov, prosperujúcej ekonomiky a kultúrnej rozmanitosti. Znamená pre nás príklad, kedy partnerstvo, spolupráca a vzájomná pomoc prinášajú reálne výsledky, ktoré posúvajú celý podunajský región vpred,“ dodala ministerka.


Text: Tibor Šuľa podľa MIRRI

Foto: gov