Počítačová sieťPre digitálnu transformáciu Európskej únie (EÚ) je kľúčové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrovských objemov dát. Pri využívaní tzv. cloudových služieb je EÚ stále do vysokej miery odkázaná na štáty mimo nej, kde sa dnes väčšina veľkokapacitných úložísk nachádza.

S tým sa môže spájať množstvo problémov a bezpečnostných rizík. Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske cloudové úložisko novej generácie. O tomto kroku informovalo 16. októbra Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).
Odborníci sa zhodujú, že ďalšiu veľkú vlnu digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky budú poháňať najmä potreby priemyslu a jeho dáta. Aby EÚ dokázala obstáť v globálnej konkurencii a zároveň zaistila bezpečnosť svojich údajov, potrebuje vybudovať svoj vlastný cloudový systém.
„Našou zodpovednosťou je zabezpečiť pre európske podniky vhodné podmienky na rozvoj cloudových kapacít s globálnym dosahom, ktoré uspokoja budúce potreby zdieľania a ukladania priemyselných údajov,“ zhodli sa signatári európskej cloudovej deklarácie, ku ktorej pripojilo aj Slovensko.
„Je životne dôležité, aby EÚ mala svoje dáta plne pod kontrolou, a aby jej verejný sektor, podniky i občania mali k dátam rýchly a bezpečný prístup,“ uviedla vicepremiérka zodpovedná za informatizáciu Veronika Remišová.
Európske veľkokapacitné úložisko budúcnosti má spĺňať najvyššie štandardy pokiaľ ide o ochranu údajov, kybernetickú bezpečnosť, prenos údajov, transparentnosť, otvorenosť, výkon a spoľahlivosť. Dátová stratégia EÚ vyzýva členské štáty a priemysel, aby spolu s Európskou komisiou (EK) investovali do európskej cloudovej federácie a spoločných dátových priestorov. EK plánuje v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027 investovať viac ako dve miliardy eur. Z  nového Mechanizmu na obnovu a odolnosť sa očakávajú ešte navyše dodatočné zdroje. Celkové financovanie v oblasti cloudu a dát by tak mohlo dosiahnuť až 10 miliárd eur.

 

Text: šu- podľa MIRRI