plnička MVPredstavenie rôznych programov Európskej únie (EÚ) a národnej podpory, ktoré sú dostupné pre malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku, bolo hlavným cieľom informačného dňa ,,EU Open for Business” 2020. Toto on-line podujatie ponúklo jedinečný prístup k zástupcom z Európskej komisie, národným expertom a podporným organizáciám.  


Cieľom kampane EU Open for Business je nabádať majiteľov MSP, aby využívali podporu EÚ v troch hlavných oblastiach - prístupe k finančnej podpore z prostriedkov EÚ, prístupe k obchodným partnerom a prístupe k poradenským službám. Kampaň sa každý rok zameriava na rôzne krajiny, pričom hostiteľskými sú tento rok Slovensko, Luxembursko, Holandsko, Belgicko a Malta. Predstavitelia malých a stredných podnikov dostali odborné rady z prvej ruky o finančných programoch EÚ. Mali možnosť diskutovať s expertmi a získať potenciálnych obchodných partnerov.   
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) Ján Oravec vyzdvihol význam malých a stredných podnikov v slovenskej ekonomike, keďže v roku 2019 tvorili 99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov v slovenskom hospodárstve. Oravec tiež predstavil inštitucionálnu štruktúru podpory pre MSP na Slovensku a dostupné podporné programy finančnej aj nefinančnej povahy. Štátny tajomník uviedol, že aktuálna pandemická situácia je skúškou pre všetkých a jej dopady najviac pocítia práve podnikatelia z kategórie MSP. Pripomenul dostupné možnosti pomoci v čase koronakrízy a aktivity rezortu hospodárstva v tejto oblasti.

 

Text: - šu- podľa MH SR