alexej beljajevKým šírenie koronavírusu, snáď, už čoskoro zastavíme účinnou a bezpečnou vakcínou, škody, ktoré pandémia napáchala, budeme naprávať ešte dlhé roky. To, čo nám všetkým môže v tejto neľahkej situácii pomôcť, je vnímať krízu ako príležitosť. Príležitosť na dôležité zmeny, na ktoré sme doposiaľ nemali odvahu alebo priestor. Plán obnovy je pre Slovensko historickou príležitosťou posunúť sa na inú, oveľa vyššiu úroveň vo všetkých dôležitých oblastiach s cieľom zvýšiť konkurenčnú schopnosť Slovenska.


Ako prvú spomeniem oblasť vzdelávania. Želaný pokrok nám, okrem iného, môže zabezpečiť kvalita systému vzdelávania a jeho prispôsobenie sa súčasným a najmä budúcim potrebám spoločnosti a trhu práce.
Zdvihnutým varovným prstom by pre nás mali byť prognózy OECD, ktoré upozorňujú, že zmenami, ktoré v najbližších rokoch spôsobí technologický pokrok, je na Slovensku ohrozených takmer 70 % pracovných miest.
Hĺbková reforma, ktorá umožní rozvoj nových zručností a pomôže Slovensku v transformácii na digitálnu, zelenú a vedomostnú ekonomiku je nevyhnutná. Hovoríme o zmenách, ktoré musia systém vzdelávania zasiahnuť celoplošne, a to vrátane celoživotného vzdelávania a rekvalifikácií.
Ďalším dôležitým bodom zmien je udržateľná a značne posilnená podpora vedy, výskumu a inovácií, čo má tri roviny. Finančný kapitál, ľudský kapitál a posilnenie spolupráce akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľským sektorom.
Ako zástupcovia priemyslu dlhodobo iniciujeme odbornú debatu a konkrétne kroky v oblasti environmentálnych tém. Či už je to transformácia spoločnosti na cirkulárnu ekonomiku s dôrazom na zhodnocovanie odpadu do nových výrobkov, podpora fabrík pri prechode na ekologickejšiu výrobu alebo znižovanie emisií v doprave.
To všetko sú témy, v ktorých sa prostredníctvom plánu obnovy nielen môžeme, ale musíme posunúť vpred.

TEXT Alexej Beljajev FOTO archív redakcie
Autor je prezident Asociácie priemyselných zväzov SR