digitalizáciaMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPaO) ČR 1. října vyhlásilo XIII. Výzvu z programu Technologie v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Zaměřena je na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispěje tak k rozvoji regionů. Alokace XIII. Výzvy programu podpory Technologie je stanovena ve výši 550 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. prosince 2020 do 2. března 2021. Míra podpory je maximálně 45 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 40 mil. Kč.

Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.
V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.
O výzve informovalo MOaP ČR.

Text: -šu-