ČKDMeiměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,8 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, zvýšily se ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %.

Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,9 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 3,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %. Uvádí se v správe Českého statistického úradu (ČSÚ).

 

 

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 3,8 %. Klesly ceny brambor o 14,9 %, ovoce o 19,8 % a čerstvé zeleniny o 22,9 %. Ceny jatečných prasat se snížily o 5,4 %, vajec o 3,9 %, olejnin o 3,5 % a mléka o 0,6 %. Vzrostly ceny drůbeže, a to o 4,0 %.
Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 %. Klesly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a dopravních prostředků o 0,8 % a pryžových a plastových výrobků, ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %. Naopak, vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 2,1 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku 0,2 %, z toho nápoje o 1,4 % a mléčné výrobky o 0,5 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 % a za finanční služby o 1,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě klesly o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

 

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,9 % (v červenci o 4,1 %). V rostlinné výrobě ceny po jedenácti měsících poklesu vzrostly o 1,1 %. Byly vyšší ceny ovoce o 4,1 % a olejnin o 7,7 %. Nižší byly ceny brambor 25,6 % a čerstvé zeleniny o 10,3 %, ceny obilovin se nezměnily. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,4 %, klesly ceny jatečných prasat o 14,8 %, skotu o 5,1 % a mléka o 4,4 %. Vyšší byly ceny vajec o 7,8 % a drůbeže o 3,8 %.
Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,5 % (v červenci o 0,1 %). Je to již pátý meziroční pokles v řadě. Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 11,5 %, těžby a dobývání o 3,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,6 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %. Ceny dopravních prostředků vzrostly o 1,4 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,5 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 4,7 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 1,8 % a meziproduktů o 2,6 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,4 % (v červenci o 3,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,5 % (v červenci o 0,1 %).
Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v červenci). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 5,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,5 %, za služby v oblasti programování o 4,3 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,0 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,2 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,3 % (stejně jako v červenci).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v červnu o 0,8 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 2,3 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,5 %, v Polsku, Rakousku a Německu o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. Ceny nejvíce klesly na Kypru o 2,2 %.
Meziročně byly ceny v EU27 v červenci nižší o 3,0 % (v červnu o 3,3 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 8,5 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,7 %, v Německu o 1,5 %, v  Polsku o 1,0 % a v České republice o 0,1 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,7 %.


Text: -šu-_podle ČSÚ