Webinar DMS pozvanka scaledVážení kolegové,dovolte, abychom Vás jménem řešitelů srdečně pozvali na

Veřejný odborný webinář projektu

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství

reg. č.. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404

Webinář, na kterém budou prezentována výzkumná témata a odborné výsledky dosažené v projektu za dosavadní období řešení,

proběhne dne 30. září 2020 od 9.00 prostřednictvím MS Teams.

Program webináře

 • 9.00 registrace
 • 9.30 úvodní slovo Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
 • 9.40 VZ1 Nové koncepce výrobních strojů a jejich automatizace prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 • 10.00 VZ2 Bezpečná a efektivní spolupráce člověka a stroje doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • 10.20 VZ3 Optimalizace stavby tvářecích strojů doc. Ing. Milan Čechura, CSc.
 • 10.40 VZ4 Zvyšování přenositelného výkonu do řezného procesu doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
 • 11.00 VZ5 Digitální dvojče stroje a technologie Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
 • 11.20 – 12.00 přestávka, občerstvení
 • 12.00 VZ6 Přesnost stavby výrobních strojů Ing. Jan Smolík, Ph.D.
 • 12.20 VZ7 Energeticky a nákladově efektivní výrobní technologie Ing. Pavel Zeman, Ph.D.
 • 12.40 VZ8 Rozšířené funkce strojů pro uplatnění v Industry 4.0 Ing. Jiří Švéda, Ph.D.
 • 13.00 VZ9 Teplotní chování výrobních strojů Ing. Otakar Horejš, Ph.D.
 • 13.20 shrnutí, zakončení semináře

Účast na webináři je zdarma.

Link na připojení k webináři obdržíte po vyplnění registračního formuláře.

Na setkání s Vámi se těší, Ing. Matěj Sulitka, Ph.D, vedoucí U12135 a Ing. Jan Smolík, Ph.D., hlavní řešitel projektu

 

V souladu s příkazem děkana FS č. PR 2020/10 ze dne 2. 8. 2020 jsou účastníci semináře povinni mít zakryté dýchací cesty rouškou a dodržovat hygienická opatření proti šíření viru SARS-CoV-2.