NAFTASlovenská obchodná a priemyselná komora na Slovensku (SOPK) dnes ešte nedokáže identifikovať finálnu podobu použitia prostriedkov z plánu obnovy Európskej únie (EÚ) pre Slovensko. Uvádza sa v stanovisku SOPK. Jej predseda Peter Mihók v tejto súvislosti uviedol: „Cieľom plánu obnovy by malo byť posunúť sa do novej reality, pretože epidémia koronavírusu vytvorila novú nielen spoločensko-politickú, ale aj ekonomickú realitu.

Vo vyjadrení SOPK sa okrem uvádza, že Slovensko musí využiť peniaze z EÚ nie na zakonzervovanie súčasného stavu, ale realizovať s ich pomocou štrukturálne zmeny zodpovedajúce novej situácii. Len vtedy budú tieto zdroje efektívne využité a len vtedy budú generovať nové zdroje na ich splatenie. Inak napriek týmto prostriedkom budeme ešte chudobnejší a zadlženejší.

„V prvom rade musíme reštartovať ekonomiku. To znamená – zmeniť v ekonomike to, čo v nej prestalo fungovať už pred koronou. A to je reštrukturalizácia priemyslu a celej ekonomiky,“ podotkol P. Mihók.

SOPK sa nazdáva, že pracovná verzia materiálu ministerstva financií, ako a na čo použiť prostriedky EÚ, ktorá bola zverejnená v médiách, obsahuje príliš veľa priorít. Zvyšuje sa tak riziko, že prostriedky vyčlenené na ne sa „roztečú“ viacerými smermi a ťažko sa bude sledovať a vyhodnocovať výsledný efekt. Oveľa vhodnejšie a účinnejšie by bolo sústrediť sa na maximálne päť, šesť priorít, ktoré skutočne potrebuje táto spoločnosť a ekonomika riešiť, a na tieto priority nastaviť jednotlivé projekty, ktoré budú financované.

Predseda SOPK podotkol, že s naším plánom obnovy budeme vstupovať do veľmi silného konkurenčného prostredia ostatných krajín EÚ. Tie si takisto postavia svoje plány a projekty, takže často pôjdeme možno aj do kontroverzie alebo konkurencie s inými krajinami, čo môže potom oslabiť silu slovenského plánu.

„Podľa mňa by 50 percent prostriedkov malo ísť na reštrukturalizáciu, vedu, výskum a vzdelávanie, 25 percent prostriedkov by malo riešiť staré ekologické dlhy a regionálny rozvoj a posledných 25 percent by sa malo použiť na rozvoj vidieka a infraštruktúru. Z toho vyplýva, že hlavne tých 50 percent prostriedkov na projekty nám musí vygenerovať zdroje do budúcna, na našu vlastnú existenciu, ale aj na splácanie týchto peňazí,“ uzatvoril P. Mihók.

Text šu podľa SOPK

Foto: NAFTA. a.s.