nafta gajary top lowres 10Nové hydraulické časti pre efektívnejšiu prevádzku kompresorovej technológie inštalovanej na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch pomohla vyvinúť Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (SF STU) v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Eustream. Modernizované kompresory na elektrický pohon budú slúžiť najmä na prepravu zemného plynu cez nový plynovod medzi Poľskom a Slovenskom.

 

Dôjde vďaka ním k výraznému obmedzeniu emisií CO2 pri preprave zemného plynu. Pri vhodných podmienkach môžu byť využité aj na prepravu po hlavnom východo-západnom koridore a prispejú k ďalšej ekologizácii prepravy plynu. Uvádza sa v informácii, ktorú zverejnila SF STU na svojom webovom sídle.

Na mieru navrhnuté riešenie je ďalším výsledkom dlhodobej spolupráce jednej najvýznamnejších slovenských energetických spoločnosti so SF STU. „Tento projekt je príkladom úspešného prepájania teórie a praxe, ktorá prináša veľmi konkrétne zlepšenia. V tomto prípade bude výsledkom efektívna prevádzka prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko, ktorý ako európsky projekt spoločného záujmu prepája Slovensko a strednú Európu s alternatívnymi zdrojmi zemného plynu,“ povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.
Úspešný projekt je výsledkom spolupráce zamestnancov Eustreamu a absolventov SF STU. Cieľom riešenia bolo pripraviť parametre existujúcich kompresorov, aby bol pri zachovaní kompresného pomeru využiteľný aj pre menšie objemy prepravy nového prepojovacieho plynovodu. Úlohu riešili Ústav energetických strojov a zariadení, Ústav dopravnej techniky a konštruovania a Centrum inovácií.


Text: Tibor Šuľa podľa SF STU

Foto:nafta.a.s