autosalónAgrokomplex Národné výstavisko (NP), š.p. sa ako organizátor veľtrhu AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA rozhodol 27. ročník neorganizovať pod touto značkou, nakoľko nebolo možné za súčasných epidemiologických podmienok zorganizovať veľtrh na takej úrovni, na akú sú návštevníci a vystavovatelia zvyknutí.  Uvádza sa v tlačovej informácii, ktorú zverejnil organizátor podujatia.

 

Usporiadateľ autosalónu ďalej uviedol, že riešením bolo usporiadanie automobilovej výstavy v menšom rozsahu, v rámci ktorej by prebiehali v areáli výstaviska testovacie jazdy, importéri a predajcovia by predstavili nové modely a nechýbal by ani sprievodný program pod holým nebom.

Skutočnosť, že sa Nitra ocitla v červenej zóne spôsobila, že väčšina tradičných vystavovateľov prehodnotila svoje rozhodnutie a s poľutovaním svoju účasť na výstave Auto-Komplex 2020, ktorý mal byť 8. až 11. októbra, zrušila. Bolo to či už z dôvodu strachu z možného ohrozenia zdravia svojich zamestnancov, zhoršenej ekonomickej situácie, zákazu účasti zo strany zahraničnej materskej firmy, alebo z obavy samotného zrušenia výstavy v prípade zavedenia ďalších protiepidemických opatrení.

„Tím národného výstaviska Agrokomplex urobil všetko pre uskutočnenie výstavy, ale vyššia moc rozhodla inak. Veríme, že nápady, ktoré vznikli, budú implementované do najbližšieho ročníka AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA 2021,“ uvádza sa v tlačovej správe NP.

Text: (šu)