ASSEEurópska komisia (EK) uverejnila 24. septembra 2020 nový akčný plán pre posilnenie kapitálových trhov Európskej únie (EÚ) v nadchádzajúcich rokoch,.Jeho najdôležitejšou prioritou je zabezpečiť, aby sa EÚ zotavila z bezprecedentnej hospodárskej krízy spôsobenej koronavírusom. K zvládnutiu tejto úlohy zásadným spôsobom pomôže rozvoj kapitálových trhov EÚ a zabezpečenie prístupu k trhovému financovaniu.

 

Veľké a integrované kapitálové trhy uľahčia obnovu EÚ a zaistia, aby podniky – predovšetkým tie malé a stredné – mali prístup k zdrojom financovania a aby európski sporitelia s dôverou investovali do budúcnosti. Dynamické kapitálové trhy budú oporou aj pre zelenú transformáciu a digitalizáciu Európy a pomôžu vytvoriť inkluzívnejšie a odolnejšie hospodárstvo.

Predstavený akčný plán má tri hlavné ciele:

• zabezpečiť, aby hospodárska obnova EÚ bola ekologická, digitálna, inkluzívna a odolnejšia
• dosiahnuť, aby EÚ bola pre jednotlivcov, ktorí chcú dlhodobo sporiť a investovať, ešte bezpečnejším prostredím
• začleniť kapitálové trhy jednotlivých štátov do skutočne celoúnijného jednotného kapitálového trhu

Únia kapitálových trhov je nesmierne dôležitá pre dosiahnutie kľúčových cieľov hospodárskej politiky, ku ktorým patrí: obnova po koronakríze, inkluzívne a odolné hospodárstvo, ktoré pracuje pre všetkých, súbežný prechod na digitálne a udržateľné hospodárstvo, otvorená strategická autonómia v období po brexite a v čoraz zložitejšom svete.

Informovala hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková.
Text: Tibor Šuľa

Foto:sse