MHSRO zložitej situácii v oceliarskom priemysle Európskej únie (EÚ), ktorý ohrozujú predovšetkým nadmerné výrobné kapacity vo svete, ako aj skutočnosť, že iní významní svetoví producenti nemusia dodržiavať rovnako prísne ekologické štandardy, hovorili v Berlíne na neformálnom zasadnutí Rady  pre vonkajšie záležitosti vo formáte obchod (FAC/Trade) zástupcovia členských štátov únie.

 

Na rokovaní rady sa zúčastnili ministri členských štátov, alebo ich zástupcovia zodpovední za zahraničný obchod. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) hospodárstva Ján Oravec. 

Súčasná pandémia má podľa Oravca veľmi negatívne dopady na oceliarensky priemysel, ktorý je aj na Slovensku jedným z najdôležitejších výrobných odvetví. „Situácia na trhu s oceľou si preto vyžaduje silnejšiu a efektívnejšiu ochranu našich spoločností pred neférovou konkurenciou, ktorá ťaží zo štedrých dotácií vlád tretích krajín,“ zdôraznil na rokovaní J. Oravec. Ministri diskutovali aj o prebiehajúcej reforme obchodnej politiky EÚ v kontexte pokračujúcej pandémie a hovorili tiež o aktuálnych otázkach súvisiacich s voľbou nového generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO). 

Text:šu podľa MH SR

Foto:MH SR