GALIEOEurópska agentúra pre Globálny satelitný navigačný systém (GSA) vyhlásila súťaž MyGalileoSolution, pre európskych inovátorov a podnikateľov, ktorí prídu s nápadmi na využitie navigačného systému Galileo v lokalizačných službách, ako sú napríklad aplikácie pre chytré telefóny, prenosnú elektroniku, aplikácie pre správu majetku, trasovanie či robotiku. Informovala Európska komisia na Slovensku (EK).

 

Agentúra očakáva širokú účasť všetkých členských štátov EÚ. Uvedená súťaž je zatiaľ najväčšou, ktorú organizuje GSA. Úspešným riešiteľom ponúkne ceny vo výške až 1,5 milióna eur v štyroch kľúčových oblastiach inovácií: reakcia na mimoriadne a núdzové udalosti, inteligentné a ekologické dopravné systémy, riešenia pre digitálny vek a kyberbezpečnosť.

Súťaž pozostáva z dvoch na sebe nezávislých kôl. V prvom z nich je cieľom pretaviť inovatívnu myšlienku v prototyp, či beta verziu aplikácie, ktorá bude dosahovať minimálne 50 percent jej zamýšľanej funkcionality. Každý z tridsiatich najlepších návrhov získa odmenu v hodnote 15 tisíc eur. Prví traja najlepšie hodnotení účastníci dostane navyše finančnú odmenu 40, 25 a 10 tisíc eur.

V druhom kole ide o vyvinutie plne funkčného riešenia pripraveného na komercializáciu na základe už existujúceho prototypu alebo beta verzie. Dvadsiatka najlepších tímov získa ceny v hodnote 40 tisíc eur. Prví traja najlepšie hodnotení účastníci obdržia navyše  odmenu 60, 40 a 25 tisíc eur.

V súťaži posudzujú nasledujúce kritériá:

  • inovatívnosť návrhu vo vzťahu k existujúcim technickým riešeniam,
  • trhový potenciál reálneho produktu (dopyt, ziskovosť)
  • uskutočniteľnosť (už dosiahnutý pokroku, skúsenosti tímu potrebné pre vývoj produktu)
  • relevantnosť pre systém Galileo (využitie výhod, ktoré ponúka systém Galileo).

Prihlášky do prvého kola je nutné odovzdať do 30. septembra 2020 prostredníctvom formuláru zverejnenom na webovom sídle EK. Kandidáti postupujúci do druhého kola budú vyhlásení 31. októbra 2020. Prihlášky do druhého kola podávajú do 30. novembra 2020.  

Text: Tibor Šuľa

Foto: EK