hydraulicke valce 5 1200x1045Investičnú pomoc v sume 600 tisíc eur pre CHARVÁT STROJÁRNE a.s., v Bardejove schválila vláda SR na svojom septembrovom rokovaní. Spoločnosť ich získa formou úľavy na dani z príjmov. Umožní jej to vytvoriť 40 nových pracovník miest, v súčasnosti zamestnáva 224 ľudí.  

 

Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na výrobu hydraulických valcov. V rámci neho začnú vyrábať aj novú generáciu hydraulických valcov (teleskopických a veľkých valcov), ktoré poskytujú mimoriadne dlhú výstupnú dráhu z veľmi kompaktnej stiahnutej dĺžky.

Bardejovské strojárne rozšíria taktiež kapacity existujúcej prevádzkarne, kde budú produkovať zdvíhacie zariadenia nosičov kontajnerov, ktoré budú vybavené hydraulickým zariadením.  Pôjde tak o využitie synergií pri výrobe komplementárnych výrobkov a najmä o poskytnutie vyššej pridanej hodnoty pre zákazníka. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s výrobou hydraulických komponentov a hydraulických valcov využívaných najmä v oblasti stavebných zariadení, výrobných strojov a inžinierskych stavieb.

Strojárenský podnik v Bardejove v žiadosti o investičný stimul uviedol, že odbyt svojich výrobkov zabezpečujú prostredníctvom obchodnej skupiny CHARVÁT Group, ktorá ich exportuje do krajín EÚ, ale aj do Ruska, Brazílie, Číny, Japonska, USA.  CHARVÁT Strojárne predpokladajú preinvestovať do roku 2027 sumu 4,88 milióna eur.

Text: Tibor Šuľa

Foto: CHARVÁT Strojárne