BHSInvestičný zámer pre vybudovanie nového závodu v lokalite Haniská pri Prešove, ktorý bude produkovať komponenty pre stroje a technicky náročné aplikácie v strojárstve, podporila vláda SR. Investíciu bude realizovať spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.,, ktorá získala jeden milión eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Celkom zamestná 56 ľudí.

 

Cieľom investičnej pomoci je podporiť hospodársky rozvoj, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Investor vybuduje novú prevádzkareň zameranú na výrobu komponentov pre stroje, ako aj kompletné stroje pre technicky náročné aplikácie v strojárstve, ako sú miešačky, sušičky, drviče a stroje na separáciu pevných látok a kvapalín a redukciu veľkosti spracovávanej suroviny. Produkty sú určené pre koncových zákazníkov vo viacerých odvetviach, najmä v stavebníctve, baníctve, recyklačnom, ropnom i plynárenskom priemysle, či potravinárskom priemysle a pri výrobe elektrickej energie, chemikálií, liečiv a krmív. Zariadenia sa využívajú takisto na recykláciu, filtráciu, sušenie, mixovanie (miešanie) a drvenie odpadových materiálov, čo bude mať pozitívny vplyv na podporu zberu odpadov ako i na implementáciu princípov cirkulárnej ekonomiky do výrobných procesov na Slovensku. Nový závod bude vyvážať celú svoju produkciu mimo Slovenska. Pôjde na trhy po celom svete.
Vláda SR pri svojom rozhodovaní o poskytnutí investičnej pomoci zvážila aj to, že v blízkosti závodu sa nachádzajú okresy Košice-okolie, Gelnica, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník a Vranov nad Topľou, ktoré dlhodobo patria k najmenej rozvinutým na Slovensku. Investičný zámer predpokladá pozitívny dopad na vytvorenie nových pracovných príležitostí aj pre ich obyvateľov.
Investor predpokladá, že pri začatí výroby a zavádzaní technológií využije služby slovenských dodávateľov, čo bude mať nepriamy pozitívny vplyv na tvorbu nových pracovných miest. Ide predovšetkým o nasledujúce oblasti: dodávka materiálu potrebného pre výrobu, upratovacie práce a údržba budov, mechanické a údržbárske práce, stavebné činnosti, preprava tovarov a iné logistické služby.

Text: Tibor Šuľa
foto: BHS-Sonthofen