respirátorÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) dočasne bezplatne sprístupnil dva súbory vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky.


ÚNMS SR v rámci tohto mimoriadneho opatrenia dočasne zadarmo poskytuje aj súbory STN, ktoré sa dotýkajú dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení. K dispozícii budú zadarmo do 30. septembra 2020.

ÚNMS SR krátkodobým bezplatným zverejnením vybraných STN reagoval na aktivity Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN). Súvisia s mimoriadnymi opatreniami Európskej komisie v boji proti šíreniu COVID-19. Ich cieľom je potreba čeliť rastúcemu nedostatku ochranných prostriedkov, rukavíc a iných výrobkov v mnohých európskych krajinách. Účelom bezplatného poskytnutia vybraných európskych noriem je pomôcť hospodárskym subjektom, ktoré chcú preorientovať svoje výrobné linky tak, aby mohli v krátkom čase vyrobiť naliehavo potrebné vybavenie.
Text: Tibor Šuľa