inovacieSlovensko sa v novom vydaní Globálneho inovačného indexu (GII) 2020, ktorý každý rok vydáva Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), prepadlo medziročne o dve priečky a skončilo na 39. mieste zo 131 posudzovaných krajín. Pred nami sú všetky krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a z 39. ekonomík Európy je Slovensko na 26. mieste. Informovala o tom Erika Presperínová z kancelárie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.


"Slovenskej republike v celkovom hodnotení spomedzi 131 ekonomík uvedených v indexe patrí 39. miesto, pričom dosahuje lepšie výsledky v inovačných výstupoch ako vstupoch. V roku 2018 Slovensko obsadilo 36. miesto a v roku 2019 37. miesto," spresnil predseda ÚPV Matúš Medvec.
Prvenstvo patrí v Európe Švajčiarsku, druhé miesto obsadilo Švédsko a na tretej priečke sa umiestnilo Spojené kráľovstvo. V celosvetovom meradle v kategórii ekonomiky s vysokými príjmami je zostava prvých dvoch pozícií rovnaká, tretie miesto však v tomto prípade obsadili Spojené štáty. Z krajín V4 zaujali v rámci GII Poľsko 38. miesto, Česko 24. miesto a Maďarsko 35. miesto.
GII radí svetové ekonomiky podľa ich inovačných schopností a skladá sa približne z 80 ukazovateľov, rozdelených do inovačných vstupov a výstupov. Pri tvorbe inovácií sú dôležité inovačné vstupy, ako je vysoko kvalifikovaná pracovná sila, vzdelávacie a výskumné pracoviská, služby pre podnikateľov, dostatočný počet dodávateľov, sofistikovaný trh, infraštruktúra a prístup ku kapitálu. Inovačný výstup je široký pojem líšiaci sa od odvetvia k odvetviu. Merať ho znamená vyčísliť, do akej miery nápady na nové výrobky a služby, pochádzajúce z inovatívnych odvetví, predstavujú ekonomickú pridanú hodnotu a ovplyvňujú schopnosť preniknúť na trh.
Slovensko najviac zaostalo v kategórii sofistikovanosť trhu, kde ho GII zaradil až na 82. miesto. Zároveň sa dostalo aj medzi jedenástku ekonomík sveta, ktoré v oblasti inovácií dosahujú nižšie výsledky, ako by sa dalo očakávať v súvislosti s úrovňou ich rozvoja. Na druhú stranu však podľa Medveca krajina napriek slabším finančným možnostiam vytvára viac inovačných výstupov ako iné krajiny, napreduje v oblasti infraštruktúry a silnou stránkou sú podľa šéfa ÚPV tiež kreatívne tovary a služby.

TEXT -mm- (podľa TASR)